Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

Nemzetközi műhelymunka a növényi agro-biodiverzitás szabályozásáról Budapesten

Bővebben...Nemzetközi szakmai napot szerveztünk a növényi agro-biodiverzitás témakörében 2016. június 7-én,Budapesten, a Földművelésügyi Minisztériumban. A szakmai nap a Diversifood projekt (Horizont 2020) keretében az Arche Noah (Ausztria), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és az ÖMKi együttműködésében valósult meg. A rendezvényen hat ország szakmai szervezeteinek képviselői voltak jelen: Ausztria, Csehország, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország. A meghívottak elsősorban a célországok hatóságaitól és növényi génbankjaitól, valamint a növényi agro-biodiverzitással foglalkozó civil szervezetektől érkeztek. Jelen volt több hazai élelmiszertermelő és előállító is, akik terményeik és termékeik révén érintettek a témában (Pipacs Pékség, Magosvölgy Ökogazdaság). A szakmai nap célja az agro-biodiverzitás, ezen belül is a növénytermesztésben alkalmazható fajták, tájfajták és vetőmagjaik szabályozásának áttekintése volt, az egyes országok jogszabályi gyakorlatának megismerése, és az Európában máshol már alkalmazott és bevált példák bemutatása.

Mindez azért is fontos, mert érzékelhető, hogy egyre nagyobb teret, társadalmi és anyagi támogatást nyer – akár Európai Uniós forrásokból is – a mezőgazdaság diverzifikációja, a sokszínűbb és fenntarthatóbb termelés-szerkezet, ezen belül is a különleges, néhol már elfeledett fajok (pl. alakor, tönke), örökség- és tájfajták (pl. paradicsom helyi gyűjtésű populációk) termelésbe vétele. Ugyanakkor a jogszabályi környezet sokszor nem segíti ezeket a pozitív folyamatokat. A kutatási és fejlesztési kezdeményezések (mint amilyen például a DIVERSIFOOD projekt is) eredményei (bevált tájfajták, technológiák, új élelmiszer-termékek) nem tudnak piacra kerülni, mert alapanyagaik termesztése, szaporítóanyaguk előállítása a jelenlegi jogszabályokba ütközik. A szakmai nap ezt a visszahúzó hatást próbálta a meghívott országok képviselői segítségével körüljárni és megoldásokat találni a segítő, ugyanakkor a vonatkozó szakmai feltételeknek megfelelő jogszabályi környezet kidolgozására. Mondhatjuk azt is, hogy a műhelymunka egyfajta szemléletformáló esemény is volt, amely előtérbe hozta a hatóságok számára is az alulról-jövő agro-biodiverzitás-fokozó kezdeményezések céljait, nehézségeit és igényeit.

CASLU 2016 - Környezetkímélő Mezőgazdálkodás és Fenntartható Földhasználat Nemzetközi Konferencia

Bővebben...2016. május 31. és június 2. között a Magyar Tudományos Akadémián tartották a Környezetkímélő Mezőgazdálkodás és Fenntartható Földhasználat Nemzetközi Konferenciát, melyet az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete, a Magyar Földrajzi Társaság és a Szent István Egyetem közösen szerveztek meg. A konferencia honlapja innen érhető el.

A konferencia a talajkímélő földhasználati gyakorlatok, elsősorban a mélyművelés nélküli, talajtakaráson alapuló termesztés-technológiák legújabb kutatási eredményeinek adott teret. Ezen belül külön szekcióban tárgyalta az ökológiai gazdálkodás vonatkozó nemzetközi kutatási eredményeit. A téma aktualitását és jelentőségét igazolja, hogy a sarki kontinensen kívül minden földrészről érkeztek résztvevők (39 országból) a rendezvényre.

A tudományos előadás és poszter szekciókon az ÖMKi munkatársai is részt vettek. Előadás keretében mutattuk be fajgazdag szőlősorköz-gyepesítési projektünket (Dr. Donkó Ádám), valamint az ÖMKi doktori ösztöndíj-programja révén megvalósuló talajkímélő, komposzt alapú ökológiai zöldségtermesztési kísérletet (Dezsény Zoltán). Mindkét téma élénk eszmecserét váltott ki és elismerést aratott nemcsak a hallgatóság, de a European Conservation Agriculture Federation vezetősége részéről is.

Poszter formájában az ökológiai méhészetben alkalmazható varroa atka gyérítési módszerekről, ezek hazai továbbfejlesztéséről (Csáki Tamás), ökológiai burgonya-fajtatesztjeink eredményeiről (Papp Orsolya) és távérzékelésen (remote sensing) alapuló szántóföldi N-ellátottság vizsgálataink első adatairól (Dr. Drexler Dóra) számoltunk be a résztvevőknek Az ÖMKi poszterek és előadás-kivonatok letölthetők innen:

A konferencia második napját kitöltő tanulmányúton terepi körülmények között mutatták be a konferencia szervezői a környezetkímélő talajművelés kedvező hatásait a SOWAP (Soil and Water Protection) projekt keretében működő szentgyörgyvári eróziós parcellákon.

A mezőgazdasági sokféleségért – 1 éves a nemzetközi Diversifood projekt

Bővebben...Idén márciusban ünnepelte első születésnapját a DIVERSIFOOD nevű Horizont 2020 nemzetközi projekt, melyben az ÖMKi is konzorciumtag. Ez idő alatt már számos részcélját elérte a hagyományos fajták, tájfajták, illetve régi fajok új fajtáinak jobb megismerése, gyakorlati alkalmazásuk elősegítése, közismertségük fokozása érdekében. Több országban voltak szakmai találkozók, képzések és terepnapok, melyeknek az volt a közös célja, hogy a termesztett növények sokféleségét többszereplős megközelítéssel gazdagítsák. Elkészült az első technikai adatlap is magbank témában, mely angol nyelven – sok más érdekes információval együtt - letölthető a www.diversifood.eu honlapról.

Bővebben...Az idei éves konzorcium-találkozó Cipruson volt februárban, melyen a munkacsoportok beszámolóin kívül tematikus műhelymunkák során képezték magukat a résztvevők. Egy üde színfoltja volt a három napnak a terepszemle a ciprusi Mezőgazdasági Kutatóintézet központjában Zygiben, ahol a magyar tönke és alakor fajták kísérleti eredményeit is láthattuk. Az ÖMKi magyar on-farm kísérletekkel (alakor és tönke) vesz részt a kutatásban, valamint vizsgáljuk a hazai fogyasztói preferenciákat az előbbiek mellett a tájfajta paradicsomoknál is. Továbbá feladatvezetőként koordináljuk az agro-biológiai sokféleség európai szabályozásához adandó szakpolitikai javaslatok kidolgozását, melyhez nemzetközi műhelymunkát is szervezünk a közeljövőben Budapesten az osztrák Arche Noah egyesülettel közreműködésben.

 

 

Bővebben...This project has received funding from the European Union’s H2020 Programme under grant agreement 633571.

 

Legjobb ifjúsági előadó elismerés járt az ÖMKi tájfajta paradicsom kísérletének bemutatásáért

Bővebben...Az idei Növényvédelmi Tudományos Napok 2016. február 16-án a Magyar Tudományos Akadémián, illetve másnap, 17-én az MTA ATK Talajtani, Agrokémiai-, és Növényvédelmi Intézetében került megrendezésre. Boziné Pullai Krisztina, az ÖMKi tájfajta paradicsom kísérletéhez kapcsolódott, másodéves növényorvos hallgató (SZIE, konzulense: Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens) agrozoológai szekcióban megosztott első hellyel megnyerte a Dr. Szelényi Gusztáv Emlék Alapítvány a „Legjobb ifjúsági előadónak” járó elismerését. Az előadás címe "Paradicsom tájfajták és kártevő együtteseik összehasonlító vizsgálata két ökológiai gazdaságban”. Szerzőtársai Reiter Dániel, Mali Katalin, Makra Máté, Cseperkálóné Mirek Barbara, Csambalik László, Divéky-Ertsey Anna, Nagy Péter, Turóczi György, Drexler Dóra és Tóth Ferenc voltak.

A kutatás egy nagyobb projekt része, amely az ÖMKi, a SZIE KETK Ökológiai Gazdálkodás és Fenntartható Rendszerek Tanszéke és a SZIE MKK Növényvédelmi Intézete együttműködésével jött létre. Közös cél kideríteni, hogy alkalmasak-e a kijelölt paradicsom tájfajták, génbanki tételek az intenzív termesztésbe vonásra ökológiai gazdálkodásban, illetve hogy az eredmények tükrében jól teljesítő, kártevőkre, kórokozókra kevésbé érzékeny paradicsom tájfajtákat tudjanak ajánlani a gazdálkodóknak. A projekt részeként mértük fel 2015-ben megjelenő kártevők, levéltetvek, gyapottok bagolylepke, gyökérgubacs-fonálférgek és a közönséges takácsatka kártételét szabadföldi és hajtatott állományban, ezen felül hetente jegyeztük a termésmennyiséget. A kísérlet során 8 folytonnövő, 1 féldeterminált és 4 determinált, igen változatos színű és alakú magyarországi paradicsom génbanki tételt vizsgáltunk az ÖMKi on-farm hálózatának két ökológiai gazdaságában, két különböző termesztési módban: a Szigetmonostori Biokertben fóliasátorban és a Háromkaptár Biokertben szabadföldön.

Csak egy olyan génbanki tétel volt, amely sokkal érzékenyebbnek bizonyult a közönséges takácsatkával szemben a többi vizsgált génbanki tételhez és a kontroll fajtákhoz viszonyítva. Összegezve a vizsgálatokat, a paradicsom génbanki tételek többsége a kereskedelmi kontroll fajtákhoz hasonló mértékben bizonyultak ellenállónak a vizsgált kártevőcsoportokkal és -fajokkal szemben. A paradicsom tájfajták még sok kutatási lehetőséget rejtenek magukban, így a kísérleteket 2016-ban is folytatjuk.

OK-Net Arable projekt – Hamarosan indul az online ökotermesztési tudásbázis

Bővebben...Az EU Horizon 2020 kutatás-fejlesztési keretprogramjából finanszírozott OK-NET Arable projektben az IFOAM EU Group vezetésével 13 országból 17 partnerintézmény – köztük az ÖMKi is - működik együtt az ökológiai szántóföldi növénytermesztési ágazat fejlesztése és aktív, határokon átnyúló szakmai hálózatok kialakítása céljából.  A projekt keretében hamarosan indul egy eddig példátlan tudásmegosztó adatbázis az ökológiai szántóföldi növénytermesztés területén. Az online platformon keresztül válogatott, gazdálkodói szemmel hasznos szakmai anyagok, tervezési segédletek, legjobb gyakorlatokat bemutató videók, útmutatók válnak egy helyen elérhetővé termelők és szaktanácsadók számára. A weboldalon a közösségi média eszközei is rendelkezésre állnak majd erősítve a gazdálkodók közötti tudásmegosztást és tapasztalatcserét. A platform gyűjtőhelyeként kíván szolgálni minden ökológiai gazdálkodásban hasznos információs anyagnak, az előkészítés alatt álló szakmai fórumfelületen keresztül pedig cél egy gazdálkodókat, szaktanácsadókat és kutatókat magában foglaló szakmai közösség létrehozása, hozzájárulva a biogazdálkodás kihívásaira adott jó válaszok és gyakorlatok széles körben történő terjesztéséhez.

Az ökológiai gazdálkodás egy komplex, sok tényezőből álló termesztési rendszer és emiatt magas szakmai felkészültséget igényel a termelők részéről. Mindezek ellenére az ágazat területén a tudásátadás és tapasztalatcsere gyakran korlátozott, sok esetben a sikeres termesztés megvalósításához szükséges jó gyakorlatok terjedése lassú. Az OK-Net Arable projekt ezen a helyzeten kíván változtatni, keretet adva az intenzív információcserének és tudásmegosztásnak, hozzájárulva az ökológiai szántóföldi növénytermesztés mennyiségi és minőségi mutatói javításához.

This project has received funding from the European Union’s H2020 Programme under grant agreement 652654.

Bővebben...

Elindult a 2016-os burgonya kísérlet

Bővebben...Április folyamán elültettük a 2016-os burgonya kísérlet vetőgumóit. Az ÖMKi burgonyakutatásának témája idén átalakult: kétféle egyedi fejlesztésű talajoltóanyag hatását vizsgáljuk a burgonya termésmennyiségére és minőségére, továbbá a talaj eredeti mikroorganizmus közösségére.

Az elmúlt négy évben különféle rezisztenciával rendelkező burgonyafajtákat teszteltünk annak érdekében, hogy kiválaszthassuk az adott gazdaságokhoz és az ökológiai termesztéshez legjobban illő biológiai alapokat. A vizsgált 15 fajta közül mára meg tudtuk határozni a legjobb eredményt adókat, ezért a következő cél a helyes tápanyag-utánpótlás kialakítása és a nagyobb termés elérése lett. Ennél fogva érdemes nagyobb figyelmet fordítani a talaj helyi élőlény-közösségére, s megvizsgálni, hogy mely mikróbák segíthetik a tápanyagok feltárását a burgonya számára, és melyek fejthetnek ki például patogén-elnyomó hatást.

A Démont választottuk az idei kísérlet alap fajtájaként. Április 13. és 19. között négy helyszínen vetettük el a gumókat, ebből két gazdaságban kisparcellás, négyismétléses elrendezésben, kettőben pedig egy ismétléses onfarm elrendezésben vizsgáljuk az oltóanyagokat. A kísérlet beállításában, az oltóanyagos kezelésben Prof. Dr. Bíró Borbála volt segítségünkre, aki egyben együttműködő partnerünk is a talaj-mikrobiológia terén. A másik vizsgált oltóanyagot Dr. Tamás Éva posztdoktori ösztöndíjasunk (Sapientia Egyetem) fejlesztette ki. Az ígéretes laboratóriumi és üvegházi kísérletek után most szabadföldön bizonyíthat ez a mikrobiológiai készítmény.

Bővebben…

 

Gyakornoki lehetőség fiatal magyar szakembernek az IFOAM EU brüsszeli központjában

Bővebben...Az IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement) európai központi irodája egy éves gyakornoki lehetőséget hirdet angolul jól beszélő fiatal szakemberek számára. Egy főt várnak Magyarországról is. A gyakornoki idő alatt a fogadó szervezet biztosít szállást, élelmiszer-hozzájárulást, a helyi tömegközlekedés igénybevételére jogosító bérletet és ösztöndíjat. A gyakornoki státuszt 2016. június elejétől egy évig lehet betölteni. Jelentkezési határidő:2016.05.06. Jelentkezés és bővebb tájékoztatás az IFOAM EU oldalán

Az IFOAM EU az ökológiai gazdálkodás nemzetközi ernyő- és szakmai lobbiszervezete, amely környezetileg fenntartható, szociálisan igazságos és mindazonáltal gazdaságilag életképes, az ökológai gazdálkodás elvein alapuló élelmiszerrendszerek fejlesztésén dolgozik. A csoportnak több, mint 160 tagja van Európa szinte minden országából. A tagság lefedi a teljes ökológiai élelmiszerláncot; termelőket, feldolgozókat, ökotermék-forgalmazókat, tanúsító szervezeteket, szaktanácsadókat, kereskedőket, kutatókat és más szakembereket.

2016-ban is folytatódnak ökológiai szójatermesztési kísérleteink

Bővebben...A konvencionális szójatermesztés mellett – amelynek területe a 2015-ös évben 70 000 ha fölé emelkedett – az utóbbi években a bioszója-termesztés is egyre inkább reflektorfénybe kerül. Bár a területnövekedés hazánkban nem ugrásszerű, az elmúlt évben jelentősen meghaladta az 1000 ha-t. A termésátlagok az előzetes becslések szerint 2 t/ha körül alakultak, a termesztéstechnológia intenzitása és a termőhely függvényében jelentős szórással.

A biotofu és más élelmiszeripari termékek alapanyag-szükséglete mellett egyre fokozottabb igény jelenik meg a piacon az Európában termelt bioszója iránt a takarmányozásvonatkozásában is: a Bio Suisse minősítésű gazdaságoknak a jelenlegi előirányzat szerint 2019-ig európai bioszójával kell kiváltani a jelenlegi – a felhasznált mennyiség csaknem 70%-át kitevő – Kínából importált bioszóját. Ezt fokozatosan kell elérni, a kívánt cél 2017-ben 40%, 2018-ban 70%, és 2019-re a teljes szükséglet európai termelésből való kielégítése.  Az új előírások a fogyasztók tengerentúlról származó bioszója iránti bizalmatlanságán és környezeti megfontolásokon alapulnak.

2016-ban is folytatódnak ökológiai búza-fajta összehasonlító kísérleteink, minden eddiginél több fajtával és még több helyszínen!

Bővebben...A Szegedi Gabonakutató GK Fény fajtája immár negyedik éve a standard, és az egyedüli tarbúza az on-farm fajtasorban. A korábban már kipróbált GK Göncöl és a 2013-ban elsők között szereplő GK Petur mára kikerült a vizsgálati körből, a GK Hunyadból azonban idén ökológiai vetőmagot sikerült beszereznünk. A szegedi fajták eddig megismert sajátossága, hogy a nemesítő-körzetben érzik igazán jól magukat. Ez tapasztalataink alapján nem jellemző a másik Kelet-magyarországi nemesítőház – a Karcagi Kutatóintézet – fajtáira. A Bánkúti géneket is hordozó KG Kunhalom szinte mindenhol jól érezte magát, s tekintettel arra, hogy eddig minden évben több helyen is kipróbálásra került, ez a fajta az on-farm kísérlet másik standard fajtája. Az idén, 2015 után ismét lehetőség nyílik egy karcagi újdonság tesztelésére is – ez a KG Vitéz. A martonvásári fajták közül az MV Karizma továbbra is része a vizsgálatnak – ez a fajta szinte minden helyszínen tesztelve volt és jól teljesített. Az MV Kolompos és a jól bevált MV Béres mellett kisparcellás kísérletekben idén a következő újdonságokat is megvizsgálhatjuk: MV Ménrót, MV Bojtár, MV Mente.