Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

2016-ban is folytatódnak ökológiai szójatermesztési kísérleteink

Bővebben...A konvencionális szójatermesztés mellett – amelynek területe a 2015-ös évben 70 000 ha fölé emelkedett – az utóbbi években a bioszója-termesztés is egyre inkább reflektorfénybe kerül. Bár a területnövekedés hazánkban nem ugrásszerű, az elmúlt évben jelentősen meghaladta az 1000 ha-t. A termésátlagok az előzetes becslések szerint 2 t/ha körül alakultak, a termesztéstechnológia intenzitása és a termőhely függvényében jelentős szórással.

A biotofu és más élelmiszeripari termékek alapanyag-szükséglete mellett egyre fokozottabb igény jelenik meg a piacon az Európában termelt bioszója iránt a takarmányozásvonatkozásában is: a Bio Suisse minősítésű gazdaságoknak a jelenlegi előirányzat szerint 2019-ig európai bioszójával kell kiváltani a jelenlegi – a felhasznált mennyiség csaknem 70%-át kitevő – Kínából importált bioszóját. Ezt fokozatosan kell elérni, a kívánt cél 2017-ben 40%, 2018-ban 70%, és 2019-re a teljes szükséglet európai termelésből való kielégítése.  Az új előírások a fogyasztók tengerentúlról származó bioszója iránti bizalmatlanságán és környezeti megfontolásokon alapulnak.

2016-ban is folytatódnak ökológiai búza-fajta összehasonlító kísérleteink, minden eddiginél több fajtával és még több helyszínen!

Bővebben...A Szegedi Gabonakutató GK Fény fajtája immár negyedik éve a standard, és az egyedüli tarbúza az on-farm fajtasorban. A korábban már kipróbált GK Göncöl és a 2013-ban elsők között szereplő GK Petur mára kikerült a vizsgálati körből, a GK Hunyadból azonban idén ökológiai vetőmagot sikerült beszereznünk. A szegedi fajták eddig megismert sajátossága, hogy a nemesítő-körzetben érzik igazán jól magukat. Ez tapasztalataink alapján nem jellemző a másik Kelet-magyarországi nemesítőház – a Karcagi Kutatóintézet – fajtáira. A Bánkúti géneket is hordozó KG Kunhalom szinte mindenhol jól érezte magát, s tekintettel arra, hogy eddig minden évben több helyen is kipróbálásra került, ez a fajta az on-farm kísérlet másik standard fajtája. Az idén, 2015 után ismét lehetőség nyílik egy karcagi újdonság tesztelésére is – ez a KG Vitéz. A martonvásári fajták közül az MV Karizma továbbra is része a vizsgálatnak – ez a fajta szinte minden helyszínen tesztelve volt és jól teljesített. Az MV Kolompos és a jól bevált MV Béres mellett kisparcellás kísérletekben idén a következő újdonságokat is megvizsgálhatjuk: MV Ménrót, MV Bojtár, MV Mente.

Végre létrejött az egységes hazai öko szerlista!

Bővebben...Az ÖMKi 2012-ben kezdeményezte az ökogazdálkodásban alkalmazható növényvédő és tápanyag utánpótló szerek egységes hazai listáját. Az első témában szervezett találkozó, majd 2013 elején egy minisztériumi ágazati megbeszélés után a NÉBIH vállalta fel a téma koordinálását. 2014-ben megalakult az Öko-munkabizottság, melynek feladata az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható egységes szerlista kialakítása és gondozása lett. A Munkabizottság tevékenységére azért van szükség, mert Magyarországon ezt megelőzően nem volt egységes ökológiai szerlista, amely egyértelműen meghatározta volna az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható termékek körét.

Az Öko-munkabizottság tagjai a hatóság képviselői (a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság szakemberei) és a hazai bio-ágazat szereplői: az érdekvédelmi szervezetek (Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség), az ellenőrző szervezetek (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Hungária Öko Garancia Kft.) és a kutatás-fejlesztés képviseletében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. A munkabizottság koordinátora a NÉBIH.

Az egyeztető ülések nyomán az egységes szerlistát az Öko-munkabizottság 2015. október 1-én megtartott ülésén fogadta el, és a NÉBIH honlapján itt érhető el. Az egységes szerlista alapjául az ellenőrző szervezetek eddigi, egymással csak részben átfedő listái szolgáltak, melyeket a Hatóság munkatársai szakmai és jogi szempontból ellenőriztek és a Bizottsági tagok jóváhagytak. A készítmények természetesen csak az engedélyokiratukban meghatározott módon alkalmazhatók.

Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható termékek köre folyamatos felülvizsgálat és bővítés alatt áll. Új termék szerlistára történő felvételéhez a NÉBIH honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöltése és a NÉBIH NTAI Növényvédő szer és Termésnövelő anyag Engedélyezési Osztályára történő benyújtása, valamint az Öko-munkabizottság jóváhagyása szükséges. Az eljárás ingyenes.

Bízunk benne, hogy az egységes hazai öko-szerlista megkönnyíti a termelők mindennapjait, fokozza a fogyasztók ökotermékek iránti bizalmát, és hozzájárul a hazai öko-ágazat fejlődéséhez!

Ökológiai szemléletű gyeptelepítés elmélete és gyakorlata – második kiadás

Bővebben...Az utóbbi években egyre nagyobb az igény mind hazánkban, mind Európában a szántóföldi művelés alól kivett területek alternatív, fenntartható hasznosítására, melyre jó lehetőséget biztosít az ökológiai szemléletű gyepgazdálkodás. A gyepesítéssel szemben támasztott legfontosabb elvárás egy főképp füvek dominálta évelő gyep létrejötte, amely visszaszorítja a nemkívánatos gyomfajokat. Ökológiai célú gyeptelepítés esetén rendkívül fontos a megfelelő szaporítóanyagok, a megfelelő fűfajok kiválasztása és a természetkímélő technológia alkalmazása. A telepítendő fajokat a terület ökológiai jellemzőinek (talajtípus, vízgazdálkodás, hőmérséklet és csapadék viszonyok) figyelembe vételével és a későbbi hasznosítás (legeltetés, kaszálás) szempontjait szem előtt tartva kell kiválasztani. A telepítés időpontját és technológiáját szintén össze kell hangolni a termőhelyi adottságokkal és a későbbi hasznosítással.

Kiadványunk második, bővített kiadása felhívja a figyelmet az ökológiai szempontú gyeptelepítés legfontosabb szempontjaira, a gyeptelepítéshez használt magkeverékkel szemben támasztott kívánalmakra, a telepítés gyakorlati kivitelezésére, valamint várható gép- és költségigényére. A kiadvány a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszéke közreműködésével, Dr. Török Péter és Dr. Tóthmérész Béla szerkesztésében valósult meg. A kiadvány itt letölthető.

V. Bioburgonya on-farm összegző találkozó

Bővebben...Immáron ötödik alkalommal találkoztak az ÖMKi bioburgonya on-farm kísérletében résztvevő termelők 2015. december 9-én Gödöllőn. A szezonzáró szokásos évértékelés további érdeklődők számára is nyitott volt: összesen 32 résztvevő érkezett, melyből 11 szaktanácsadó volt.

A találkozó egyik fő célja a burgonya kísérleti eredmények bemutatása volt: a 2015-ös termesztési szezonban 11 ökológiai gazdaságban négy burgonyafajtát teszteltünk középkorai termesztésben, és három fajtát korai, fátyolfóliás termesztésben – ezek eredményeit Papp Orsolya, az ÖMKi kertészeti szakreferense mutatta be.

A korai termesztésben három magyar fajta (Balatoni Rózsa, Pannónia, Botond) tulajdonságait vizsgáltuk. A termésátlag mindhárom esetben meghaladta a 2 kg/nm-t, és a minőségi hibák mennyisége átlagban 4% alatt maradt a vizsgált mintákban. A hibák közül a burgonyahimlő fertőzés aránya volt a legmagasabb. A középkorai érési sorban a Démon, Arany Chipke, Barna és Shannon fajtákat teszteltük. A termésátlag itt is meghaladta a 2 kg/nm-t, és a minőségi hibák aránya a négy kísérleti év közül idén volt a legalacsonyabb. Ezek közül a varasodás továbbra is listavezető.

On-farm kutatás 2014 – elérhető a harmadik évi eredményeket összefoglaló kötetünk

Bővebben...A kiadvány az ÖMKi 2014-ben megvalósított részvételi, on-farm kísérleteit mutatja be. A kísérletek célja, hogy együttműködésben a gazdálkodókkal növeljük az ökológiai mezőgazdaság hazai ismeretanyagát, fejlesszük illetve megújítsuk az alkalmazott technológiákat és segítsük azok elterjedését. Mindeközben célunk, hogy erősítsük az ágazat szereplői közötti kapcsolatokat és biztosítsuk a lehetőséget a tapasztalatok kicserélésére és megosztására.

Az on-farm kutatás lelke az együttműködés: A kísérletek kiválasztása, megvalósítása, kiértékelése és az eredmények megvitatása szoros kapcsolatot teremt a sokszor évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező gazdálkodók és a programban résztvevő szakértők, kutatók és nemesítők között. Az évközi találkozók, terepi rendezvények, kóstolók vagy eredményértékelő műhelyek a gazdatársadalom körében is lehetőséget adnak a közösség-alkotásra. A szereplők között kialakuló párbeszéddel a szakmai információk hozzáférhetőbbé válnak, a kölcsönösen megosztott tapasztalatok és hozzáértés sokszorozódik és minden fél olyan elemeket sajátíthat el, amelyekre a rendszer többi tagja nélkül nem, vagy kevésbé lenne képes.

Meghívó: Bioburgonya on-farm kísérleti eredmények megvitatása

Időpont: 2015. december 09. (szerda) 09:30-16:00

Helyszín: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Szent István Egyetem, MKK dékáni tanácsterem

A 2015-ös termesztési szezonban 11 ökológiai gazdaságban négy burgonyafajtát teszteltünk középkorai termesztésben, és három fajtát korai, fátyolfóliás termesztésben. A rendezvény célja, hogy bemutassuk az összesített eredményeket, megvitassuk a tapasztalatokat, és további kutatási eredményeket adjunk közre más biotermesztési ágazatokból.

Részletes program letölthető ITT

A Miniszterelnökség meghosszabbítja az öko pályázat benyújtásának határidejét

A nagyszámú érdeklődésre, valamint a pályázati felhívások előírásainak változásaira tekintettel a Miniszterelnökség meghosszabbítja az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent pályázatok benyújtásának határidejét. A kérelmeket egységesen 2015. december 31-ig elektronikus úton küldhetik be az érintettek.

A Miniszterelnökség a Pályázat Előkészítő Munkacsoportban résztvevő szakmai szervezetek (többek között az ÖMKi) javaslatára döntött a kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbításáról.

Az érintettek a felhívásokra 2015. december 7. helyett, 2015. december 31-ig kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségeket 2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni.

A felhívás részéletes megismerésében és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu weboldal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv, valamint a területileg illetékes falugazdászok adnak részletes tájékoztatást és segítséget.

Új Vidékfejlesztési Program Tájékoztató Nap és OK-NET Arable Szakmai Műhelymunka

Bővebben...Ökológiai gazdálkodás 2015-2020: Fejlesztési és együttműködési lehetőségek” címmel szakmai rendezvényt tartott az ÖMKi 2015. október 20-án, Budapesten. A tapasztalt és kezdő biogazdálkodók, valamint a Vidékfejlesztési Program (VP) megalkotásában és végrehajtásában résztvevő szakemberek közreműködésével lezajlott eseményen négy előadás keretében adtunk tájékoztatást az elkövetkezendő időszak ökológiai gazdálkodók számára ígéretes fejlesztési forrásairól. A szakmai nap délutánján a termelők műhelymunka keretében osztották meg szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat és információikat.