Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Élvonalbeli kutatás Ökológiai szemlélet Fenntartható jövő

Támogasd a munkánkat! hu en

Keresés


Szabadszavas keresés

Kategória

Téma

(Kijelölés törlése)
Keresés

Kosár tartalma

0 tétel van

Fizetendő:

Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFÁ-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Csapatunk

Ügyvezetés

Dr. Drexler Dóra

Ügyvezető

Okleveles növényorvos,
Ph.D Okleveles tájépítészmérnök

dora.drexler@biokutatas.hu
+36 20 346 9120

Egyetemi tanulmányaimat a volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen (ma Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) végeztem, ahol 2004-ben szereztem tájépítészmérnöki diplomát tájtervezési és területfejlesztési szakirányon. Ezt követően a Technische Universität München Tájökológiai Tanszékén doktoráltam. 2010 decemberétől fél évig a svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (FiBL Svájc) munkatársa voltam, 2011-ben részt vettem az ÖMKi megalapításában, melynek 2011 júniusától vagyok az ügyvezetője. 2013-ban a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docensi címet adományozott számomra. 2015-ben Sárközy Péter emlékéremmel tüntettek ki. 2017-ben okleveles növényorvos diplomát szereztem Gödöllőn. 2020-tól az Ökogazdálkodók Európai Szövetsége (IFOAM Organics Europe) alelnöke és az ökológiai kutatók európai érdekképviseletét ellátó TP Organics vezetőségi tagja vagyok. Férjemmel három gyermekünk van. Munkatársaim szerint a negyedik gyermekem az ÖMKi.

Szántóföldi csoport

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva

Szántóföldi csoportvezető, Vezető kutató

Okleveles agrármérnök, Ph.D

eva.hunyadi@biokutatas.hu
+36 20 374 7472

Növénytermesztő mérnök (GATE Szarvas, 1988), majd általános agrármérnök (DATE Debrecen, 1995) végzettséget szereztem és először a mezőgazdasági termelő ágazatban töltöttem csaknem tíz évet, elsősorban a növénytermesztés területén. Ezután az agrár-felsőoktatásban dolgoztam több mint 15 évig. Oktatási és kutatási területem egyaránt kötődött az ökológiai gazdálkodáshoz. 2002-ben szereztem PhD fokozatot a Növénytermesztési és kertészeti tudományok doktori iskola keretein belül. Az ÖMKi tudományos munkatársaként a szántóföldi növények on-farm kísérleti programjában a fehérjenövények ökológiai termesztés-technológiáival foglalkozom.

Dr. Bencze Szilvia

Vezető kutató

Okleveles biológus, angol szakfordító, Ph.D

szilvia.bencze@biokutatas.hu
+36 20 381 7785

A természetvédelem iránti korai elköteleződésem okán nem volt számomra kérdés, hogy ökológus szakirányon szerezzek biológus diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 2007-ben doktori fokozatot is biológia-ökológia tudományterületen, az ELTE-n. Az egyetemi tanulmányaimat követő hét hónapos svédországi ösztöndíj a Lund Egyetemen elméleti és kísérleti ökológiai tudásomat is elmélyítette. A húsz év, melyet kiváló kollégák mellett agroökológiai és klímaváltozás kutatásokkal, illetve nemesítési munkával töltöttem Martonvásáron, az Agrártudományi Kutatóközpontban, megadta számomra azt a szakmai jártasságot és egyúttal azt az impulzust is, mely egészen az ÖMKi-ig vezetett. Amellett, hogy régi vágyam teljesült, az is világossá vált számomra, hogy minden eddigi tevékenységem csak egy még fontosabb feladatra készített elő: hogy minél hatékonyabb és alkalmasabb részese lehessek a jövő felé mutató, valós és fenntartható alternatívát nyújtó ökológiai szemléletű gazdálkodás előmozdításának.  Az ÖMKi-nél – többek között –közreműködöm a pelyvás ősgabonák (tönke és alakor fajták és tájfajták) on-farm tesztelésében és a részvételi nemesítés hazai gyakorlatának kialakításában.

Földi Mihály

Vezető kutató

Tápanyaggazdálkodási szakmérnök, Gazdálkodó, Okleveles kertészmérnök

mihaly.foldi@biokutatas.hu
+36 20 975 7483

Kertésztanulóként köteleződtem el a bio iránt, amikor kezembe került Alwin Seifert „Kertészkedés mérgek nélkül” c. könyve. Majd később már fiatal kertészmérnökként, a híres biokertben (OMÉK, 1988) megismerkedtem Parádi Bandi bácsival – az egykori Biokultúra alapítóval – aki megkért, hogy csatlakozzak. Ekkor kezdődött a kapcsolatom a Biokultúra mozgalommal, melynek felépítésében is részt vettem, szülőfalumban helyi csoportot is alapítottam. A biogazdálkodás kezdetben csak kiskerti hobbim volt, és alapvetően az önellátást szolgálta. Később a kárpótlás során a családom ismét földhasználó tulajdonos lett, kezdeményeztem a területek ökológiai művelésbe vonását. Szakmai továbbképzésemet is ennek szellemében igyekeztem megvalósítani, növényvédelmi szakmérnöki dolgozatomat a biológiai növényvédelemről írtam saját tapasztalataim felhasználásával. Későbbi munkám során alkalmam volt több évet eltölteni az ökológiai gazdálkodás különböző területein. A kilencvenes évek elejétől részt vettem a családi gazdaságunk működtetésében és emellett munkát vállaltam a hazai ellenőrzésben, később pedig a szakmai közigazgatásban (ökológiai gazdálkodás felügyeletében) ahol köztisztviselőként a tagállami képviseletet láttam el. 2012 óta dolgozom az ÖMKi-nél, ahol elsősorban a gabona fajtateszteket irányítom.

Dr. Berényi Üveges Judit

Vezető kutató

Okleveles környezet és tájgazdálkodási agrármérnök, angol szakfordító Ph.D 

judit.berenyi.uveges@biokutatas.hu
+36 30 016 7565

1996-ban végeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási szak első évfolyamában. Az egyetemi évek alatt ismertem meg jobban a talaj témáját és a talajtan tárgyat oktató tanáraim, professzoraim lelkesedése átragadt rám is. Tudományos fokozatot a Szent István Egyetem környezettudományi doktori iskolájában szereztem, és a talajszelvények mögötti történetek megfejtése mellett azt is vizsgáltam, hogy eltemetett, régi geológiai korokban képződött talajokból milyen mértékben lehet az akkor uralkodott klímatikus viszonyokra következtetni. Ez szolgáltatott alapot az „atkári periglaciális talajszelvény” védetté nyilvánításához, mely a nemzeti értéktárba is bekerült, és helyi védettséget élvez.

Ezután a Környezetvédelmi Minisztériumban, majd a Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál és annak jogutódainál dolgoztam. Itt kutatási projektekben is részt vettem tápanyaggazdálkodási témában és a Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszerhez kapcsolódóan. Majd az Agrárminisztériumban dolgoztam a mezőgazdaság környezetterhelését csökkentő szakpolitikai programokon, és felejthetetlen élmény volt Magyarországot képviselő delegáció tagjaként részt venni a klímatárgyalásokon Bonnban és Katowicében, valamint az Aszály és Elsivatagosodás Elleni Küzdelemről szóló Egyezmény ülésszakán. A kutatást viszont hiányoltam az életemből régóta, így nagyon örülök, hogy csatlakozhattam az ÖMKi csapatához, ahol a talajokkal kapcsolatos kutatásokban veszek részt.

Dr. Szigeti Nóra

Projektvezető kutató

Okleveles környezetmérnök, PhD

nora.szigeti@biokutatas.hu

Környezetmérnöki diplomámat a Soproni Egyetemen (korábban Nyugat-magyarországi Egyetem) szereztem 2003-ban. Az egyetem kötelékében maradva évekig környezetvédelmi szolgáltatási és kutatási feladatokat végeztem. Az ökológiai gazdálkodással a doktori fokozatszerzés során kerültem közelebbi kapcsolatba. Több agrárerdészeti Európai Uniós projektben vehettem részt. Elsősorban az agrárerdészet és a biodiverzitás kapcsolatát vizsgáltam a Talajzoológiai- és ökológiai kutatócsoport tagjaként. Később a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében talajtani adatbázisokat elemeztem. Az ÖMKi kötelékében feladatom elsősorban a talajvédő gazdálkodási kísérletek tervezése, az adatok feldolgozása, statisztikai értékelése.

Dr. Szira Fruzsina

Vezető kutató

Okleveles biológus, Ph.D

fruzsina.szira@biokutatas.hu
+36 (30) 248-3092

Biológusként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, majd növénygenetikával és agrár-biotechnológiával kezdtem foglalkozni. Doktori fokozatot is szereztem és sok évig próbáltam a klasszikus keretek között megtalálni a gyakorlatorientált, alkalmazott kutatásokat, aztán megtalált az ÖMKi. Az ÖMKi, ami szerintem nagyon jó példa arra, hogyan lehet elvont fogalmakból, - mint a fenntartható mezőgazdaság és élelmiszertermelés, a biodiverzitás, vagy a tudatos fogyasztás és a hálózatosodás - szisztematikus munkával valóságot és gyakorlati kutatást építeni. Fő feladatom a nemzetközi pályázataink pénzügyi menedzsmentje és a pelyvás gabonák értéklánc-fejlesztése.

Balog Emese

Kutató

Okleveles agrármérnök, Növényvédelem szakirány

emese.balog@biokutatas.hu

2010-ben végeztem a gödöllői Szent István Egyetem (ma Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) osztatlan képzésű Agrármérnök szakán, Növényvédelem szakirányon. Tanszéki mérnökként és a doktori képzés alatt oktatói-kutatói munkát végeztem, érdeklődésem tárgya a talajban élő mikróbák (rovarpatogén baktériumok és gombák) ízeltlábúakra gyakorolt hatásának vizsgálata volt. Egyfajta környezetkímélő készítmény fejlesztésével foglalkoztam, a talajban élő kártevők ellen. Rövid ideig a közigazgatásban is dolgoztam, Növény-egészségügyi felügyelőként export-import és belföldi hatósági ellenőri tevékenységet folytattam. A kutatói munkához visszatérve, éveken át termésnövelő anyagok (talajbaktériumok és gombák) forgalmazásával foglalkozó cégeknél kutatás-fejlesztési munkát végeztem, a laboratóriumi termékfejlesztéstől kezdve az országos szántóföldi kísérletekig. Az ÖMKi-nél ezen a vonalon tovább haladva segítem a munkát, helyszíni talajvizsgálatokkal, on-farm kutatásokban való részvétellel.

Dani Mária

Kutató

Agrármérnök, ökogazdálkodó

maria.dani@biokutatas.hu

2004-ben szereztem agrármérnök diplomát a Debreceni Agrártudományi Egyetemen. Az ökológiai gazdálkodással ott találkoztam először. 6,5 évig dolgoztam ellenőrként az egyik hazai ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezetnél. Gazdálkodni 2014-ben kezdtem, 2015-től pedig öko művelésre állítottam át a területemet, ahol szántóföldi növénytermesztést folytatok. 2017 óta forgatás nélküli művelésre álltam át és igyekszem a regeneratív gazdálkodás minél több elemét megismerni és alkalmazni is. Az ÖMKI szántóföldi csapatának fehérje növény on-farm és kisparcellás kutatásaiba kutatóként csatlakoztam. Hiszem, hogy az ökológiai gazdálkodás a környezet megóvását és az emberek egészségét szolgálja.

Györéné Kis Gyöngyi

Projektvezető kutató

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, környezettudományok Ph.D. fokozat

gyongyi.kis@biokutatas.hu

+36 30 093 7591

Egyetemi tanulmányaimat az egykori gödöllői Szent István Egyetem (mai Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében kezdtem, ahol 2005-ben okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki diplomát szereztem, ökológiai mezőgazdaság szakirányon. Diplomadolgozatom témája az ökológiai és konvencionális kultúrnövények beltartalmi összehasonlítása volt. A téma újdonságának és szeretetének köszönhetően bioélelmiszer tanácsadóként dolgoztam, majd felvételt nyertem a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában, ahol az “Ökoélelmiszerek fogyasztói szokásainak és egyes termékek beltartalmi összetételének vizsgálata” témakörben kutattam. 2021-ben kapcsolódtam be az ÖMKi munkájába. Kutatási témáim: az ökotermékek hazai kiskereskedelmi forgalmi adatainak és fogyasztási trendjeinek vizsgálata (MNVH, Visegrádi Alap), az ökológiai növénynemesítés és vetőmag fellendítése, ezáltal a fenntartható, diverz, helyi élelmiszerrendszerek előmozdítása (LIVESEEDING EU projekt), valamint az ősgabonák táplálkozási értéke és felhasználási lehetőségei. Ezen felül érdekelnek az egészséges táplálkozással és fenntarthatósággal és az ökoélelmiszerek beltartalmával kapcsolatos kérdések. Bízom benne, jelenlétemmel hozzájárulhatok a szakma fejlődéséhez.

Kovács Tina

Kutató

Okleveles agrármérnök

Jelenleg szülési szabadságon

Bár 2012-ben végeztem agrármérnökként a Ljubljanai Egyetemen, mégis Indiában, egy oktatási és kutatóközpont önkénteseként eltöltött egy év ébresztett rá, hogy mennyire nélkülözhetetlen eleme a Földünk megóvásában a helyben termesztett és fogyasztott bioélelmiszer. Éppen ezért tanulmányaimat azon a Maribori Egyetemen folytattam, ahol Szlovéniában egyedülálló módon Biogazdálkodás mesterképzést is indítanak. Különböző ösztöndíjak és nemzetközi projektek keretein belül olyan neves intézetekben szerezhettem további szakmai tapasztalatot, mint a szlovéniai Fenntartható Fejlődés Intézete, a dániai Aarhus Egyetem, az osztrák Arche Noah, vagy a magyarországi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Miután megismerkedtem az ÖMKi on-farm kutatásával és a lelkes és elkötelezett munkatársaival, nem volt kérdés, hogy 2016-ban itt kezdjem el a PhD kutatómunkámat, melynek témája a terepi spektrometria alkalmazása a kisgabonák minőségvizsgálatában. Hogy minél jobban megismerjem a magyarországi természetet és tájat, szabadidőmben az Országos Kéktúra turista mozgalomhoz csatlakozva is igyekszem bejárni az országot.

Fekete Anna Katalin

Kutatási asszisztens

Kertészmérnök Bsc., Növényorvos Msc.

anna.katalin.fekete@biokutatas.hu

A Budapesti Corvinus Egyetemen (ma Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem) végeztem kertészmérnökként 2016-ban, majd ugyanitt 2018-ban növényorvosi mesterdiplomát szereztem. Az ÖMKi-ben 2023 március óta dolgozom a szántóföldi csoport tagjaként. Jelenleg az ősgabona kisparcellás fajtatesztekkel és on-farm hálózattal foglalkozom, illetve a Divinfood nemzetközi projektben veszek részt. Emellett levelező tanrendben Ökológiai gazdálkodó szakmérnöki posztgraduális képzésben tanulok.  

Lukácsi Balázs

Technikai munkatárs

Középiskolai tanár, könyvtáros

balazs.lukacsi@biokutatas.hu

2022. júliusa óta, mint az ÖMKi technikai munkatársa, változatos terepi és irodai háttérmunkákkal veszek részt a kutatóintézet működésében. Feladatom járműveink, kutatási eszközeink, raktáraink kezelése, talaj- és növénymintavételekben, mintafeldolgozásban való részvétel, anyagmozgatás.

Eredeti végzettségem magyar nyelv és irodalom, illetve filozófia szakos középiskolai tanár, ami könyvtáros, méhész szakmunkás és „aranykalászos gazda” középfokú végzettségekkel bővült az évek során. A mezőgazdaság, a kertészet, az ökológia iránti laikus érdeklődés és gyakorlatias vonzalom hozott az ÖMKi-be a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban végzett munkám évei után.

Fehér Judit

Külső szakértő

Okleveles biológus

judit.feher@biokutatas.hu
+36 30 147 0426

2005-ben szereztem diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológus szakán. Bár szakmai életem első 6 évét immunológiai kutatásokkal töltöttem, mindig is fontos volt számomra a környezetvédelem és a fenntartható mezőgazdálkodás. 2012-ben néhány barátommal létrehoztuk a Magház közösségi hálózatot, hogy a mezőgazdasági sokféleséget népszerűsítésük, elsősorban hobbikertészek körében. 2017 novembere óta dolgozom az ÖMKi-nél, ahol különböző nemzetközi projektekben veszek részt, elsősorban a mezőgazdasági termelés és élelmiszerlánc diverzifikációjával, agrobiodiverzitással, ökológiai vetőmag előállítással és nemesítéssel, valamint ezek jogi vonatkozásaival kapcsolatos kutatások, feladatok tartoznak hozzám. Emellett az őszi búza és csemegekukorica öko kisparcellás fajtatesztek koordinációját is én látom el.

Kertészeti csoport

Dr. Tóth Ferenc

Kertészeti csoportvezető, Kutató

Agrármérnök, Mérnöktanár, PhD

ferenc.toth@biokutatas.hu
+36 20 321 5383

Egyetemi tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen (később Szent István Egyetem, ma Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) végeztem, ahol ezután oktatói munkakört töltöttem be egészen 2021 végéig. Még az egyetemi évek alatt méhész szakmunkásbizonyítványt, majd 1993-ban agrármérnöki és mérnöktanári diplomát, 1997-ben pedig PhD fokozatot szereztem; 2006-ban habilitáltam. Egyetemi oktatóként tárgyfelelősi, BSc és MSc konzulensi, valamint PhD témavezetői feladatokat láttam el a növényvédelmi állattan területén. Kiemelten foglalkoztam a pókok, fonálférgek és atkák mezőgazdasági szerepével, a mezővédő erdősávok és a szerves talajtakarás növényvédelmi vonatkozásaival, valamint extenzív és intenzív kertészeti termesztési rendszerek növényvédelmi kérdéseivel is.

Az ÖMKi-vel 2015-ben kerültem közvetlen kapcsolatba, amikor több kollégámmal és hallgatómmal együtt bekapcsolódtunk a paradicsom tájfajták vizsgálatába. A sikeres együttműködés elmélyítése érdekében 2021-ben munkahelyváltást kezdeményeztem, így lehetőségem adódott az egyetemi szakmai kapcsolatok megőrzése mellett az ÖMKi munkatársaként folytatni a kutatómunkát és a témavezetői tevékenységet az ökológiai gazdálkodás területén.

Papp Orsolya

Vezető kutató

Okleveles kertészmérnök

orsolya.papp@biokutatas.hu
+36 20 321 7014

2001-ben végeztem okleveles kertészmérnökként Budapesten, az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen. Az egyetem után pár évet botanikai kutatással töltöttem, mely időszakot fontos alapozásnak tartottam az ökológiai gazdálkodáshoz, hiszen a természetes ökológiai rendszereket tanulmányoztam. Majd három évig a Pangea Egyesület Breuer László Oktatóközpontját vezettem a Bakonyban (Pénzesgyőrben), ahol a hét hektáros vegyes öko bemutatókert vezetése, ápolása mellett erdei iskolai foglalkozásokat tartottam és biokertészeti tanfolyamokon oktattam. A somogyvámosi Krisna-völgyben az értékesítésre termelő biozöldség-termesztési üzemrészt vezettem és tanácsadó voltam az önellátásra termelő zöldség- és gyümölcstermesztési üzemrészek számára. Továbbá egy évig a Szeged-sziksóstói Zöldtanya öko zöldségkertészetét vezettem, mely részben közösségi kertként is funkcionált. Az ÖMKi-nél az ökológiai gyümölcs-, zöldség- és gyógynövénytermesztés szakreferenseként dolgozom, ennek keretében kutatást, oktatást és szaktanácsadást végzek.

Miglécz Tamás

Projektvezető kutató

Okleveles biológus, angol szakfordító, Ph.D.

tamas.miglecz@ biokutatas.hu
+36 30 589-7274

Okleveles biológus vagyok, egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen végeztem. Még 2007-ben, szakdolgozóként csatlakoztam az egyetem Ökológiai Tanszékén folyó növényökológiai és természetvédelmi biológiai kutatásokhoz. Diplomám megszerzése után is ezen a helyen folytattam a megkezdett munkát, először Ph.D. hallgatóként, majd posztdoktori ösztöndíjasként számos kutatásban vettem részt. Az ÖMKi-vel a közös munkát 2012-ben kezdtem, amikor a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszék részvételével elindult a sorköztakaró magkeverékek tesztelése. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 2013-tól 2015-ig az ÖMKi posztdoktori ösztöndíjasaként, fő kutatási területem is ez volt. Ebben az időben kezdett mélyebben érdekelni a fenntarthatóság. Ezen belül is kiemelten érdekel a mezőgazdasági művelés fenntarthatóbbá tétele, aminek egyik nagyszerű eszköze az évelő kultúrák sorköztakarása. Örülök, hogy az ÖMKi munkatársaként tovább dolgozhatok ezen a témán. Célom, hogy kutatási eredményeinkkel tovább segítsem a módszer hazai viszonyokhoz igazítását és terjedését.

Dr. Mezőfi László

Projektvezető kutató

Kertészmérnök BSc, Növényorvos MSc, Ph.D.

Szakterület: agroökológia, növényvédelmi entomológia és biostatisztika

laszlo.mezofi@biokutatas.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán (ma Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 2015-ben okleveles növényorvosként végeztem. Innentől kezdve egészen 2023-ig az intézmény Rovartani Tanszékének oktató-kutató munkatársa voltam, először mint PhD hallgató, majd végül mint egyetemi adjunktus. Az ÖMKi csapatához 2023 januárjában csatlakoztam.

Egyetemi oktatóként BSc és MSc képzéseken számos tárgy oktatásában vettem részt (melyek javarészt a rovartan, kártevőismeret, integrált- és ökológiai növényvédelem, méhészet ill. kísérlettervezés és értékelés témakörök köré szerveződtek) és konzulensi feladatokat láttam el. Kutatómunkám során főként agrárentomológiával, az integrált- és ökológiai növényvédelem aktuális kérdéseivel, valamint gyümölcsültetvények ízeltlábú-együtteseinek ökológiájával foglalkozom. A hasznos ízeltlábú szervezetek között kiemelten vizsgálom a pókokat (Araneae), nevezetesen a csoport kártevő korlátozó képességét, agrárterületeken betöltött ökológiai szerepét, az egyes fajok biológiáját és viselkedésökológiáját is kutatom. A munkámmal összefüggésben nagy tapasztalatom van adatok feldolgozásával és statisztikai elemzésével kapcsolatban is. Kiterjedt szakmai és tudományos tevékenységemért az elmúlt években több elismerésben is részesültem, többek között 2015-ben az Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia aranyérem kitüntetésben, 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia Jermy Tibor díjban, 2021-ben a Magyar Növényvédelmi Társaság Rainiss Lajos emlékéremben részesített.

Az ÖMKi berkein belül jelenleg szőlő- és almaültetvényekben vizsgálom az élőhely-diverzifikáció (vetett sorköztakaró növényzet) az ökoszisztéma szolgáltatásokra, illetve az ültetvények ízeltlábú-együtteseinek összetételére gyakorolt hatásait.

Gyöngyösi Emese

Projektvezető kutató

Környezetgazdálkodási agrármérnök,
Regionális és környezeti gazdaságtan MA

emese.gyongyosi@biokutatas.hu

2014-ben szereztem diplomát a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán, agrármérnök alapszakon, későbbi mesterszakos tanulmányaim során már a vidékfejlesztés és a rövid ellátási láncok kerültek az érdeklődésem fókuszába. Számomra kiemelten fontos, hogy a felgyorsult, nagyvárosi életet élő embereknek is lehetősége legyen vegyszermentes, biztos forrásból származó élelmiszert tenni az asztalra, akár olyan módon is, hogy ezt egy közösségi kertben önmaguk termelik meg. Saját lakóhelyemen egy kisléptékű bevásárló közösség szervező tagjaként segítem a környékbeliek tiszta élelmiszerhez jutását. Az ÖMKi-nél a Co-Fresh és a tájfajta paradicsomok termesztéstechnológiai kutatásában, valamint egyéb kertészeti témájú kutatásokban veszek részt.

Milibák Flóra

Kutató

Mezőgazdasági mérnök, Okleveles növényorvos, Agrármérnöktanár

flora.milibak@biokutatas.hu

2020-ban végeztem mezőgazdasági mérnökként a Szent István Egyetem Mezőgazdasági- és Környezettudományi Karán. Már az első szemesztertől bekapcsolódtam az egyetem laboratóriumi és terepi kutatásaiba, amelyek során a vegetáció működésének tér- és időbeli mintázataival, különösen a reflektancia spektrum vizsgálatával foglalkoztam. Az alapszakot követően 2022-ben növényorvos mesterszakon szereztem diplomát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen, ahol tanulmányaim során a hangsúlyt a kertészeti kultúrákra helyeztem. 2020-tól külső munkatársként vettem részt az ÖMKi munkájában, így a tanulmányaim során elsajátított általános és specifikus természettudományi, mezőgazdasági és technológiai ismeretek mellett a gyakorlati kutatói oldalt is megismerhettem. 2023-tól növényorvosként főképp kertészeti témájú kutatásokban veszek részt, emellett az agrárinformatikai és szántóföldi csoportok kutatásaiban segédkezem.

Selmeczi Dóra Sára

Kutató

Mezőgazdasági mérnök BSc, Növényorvos MSc, PhD hallgató (Biológiatudományi Doktori Iskola)

dora.selmeczi@biokutatas.hu
+36 (30) 073-3602 

2020-ban Mezőgazdasági mérnökként végeztem a Szent István Egyetemen (ma Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem), majd tanulmányaimat növényorvosként folytattam a MATE-n. Növényorvosi diplomámat 2022-ben szereztem meg. Jelenleg a MATE Biológiatudományi Doktori Iskola hallgatója vagyok. Már tanulmányaim kezdetén tudtam, hogy talajtannal és talajzoológiával szeretnék foglalkozni, majd az egyetemi éveim során egyre elhívatottabb lettem az ökológiai gazdálkodás, a környezetvédelem és a talaj védelme iránt. Szakdolgozatom készítése során is talajtakarással és földigilisztákkal kapcsolatos témával foglalkoztam, a mesterképzés során pedig kibővült a kutatási területem a kártevő és a szabadon élő fonálférgek (free-living nematodes) témakörével. Jelenlegi PhD tanulmányaim is ezekre a témakörökre fókuszálnak. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársaként jelenleg talajtakarással, talajtannal és talajzoológiával kapcsolatos kísérleteket vezetek, földigilisztákkal és szabadon élő fonálférgekkel foglalkozom, emellett szakirodalmi kutatásokat és növényorvosi feladatokat is végzek.

Dr. Donkó Ádám

Külső szakértő munkatárs

Okleveles kertészmérnök, Ph.D

adam.donko@biokutatas.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán végeztem okleveles kertészmérnökként, szőlészeti szakirányon, 2010-ben. Diplomatémám keretében különböző talajápolási módszerek összehasonlító vizsgálatát végeztük a Tokaji borvidéken. 2010-től a Kertészettudományi Doktori Iskolában folytattam tanulmányaimat. PhD kutatási témámban talajápolási kísérletek mellett a szőlő mikorrhiza-kapcsolatával foglalkoztam, négy borvidéken, hat különböző szőlőfajta, és eltérő termesztéstechnológiák esetén. 2013-tól kezdődően, az ország hét borvidékének több, mint húsz borászatánál állítottunk be szőlősorköz-takaró növényzeti kísérleteket. Az eredményekből számos magyar és idegen nyelvű publikáció született, s 2018-ban munkánk eredményeképp megszületett az "ÖMKi Élő Sorköz" magkeverék. Ezt követően az ÖMKi kötelékében külső szakértőként tevékenykedem.

Állattenyésztési csoport

Dr. Márton Aliz

Állattenyésztési csoportvezető

Okleveles agrármérnök, PhD

aliz.marton@biokutatas.hu

2003-ban végeztem általános agrármérnökként, az akkori Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán Keszthelyen. Az egyetem elvégzését követően jelentkeztem az egyetem doktori képzésre nappali tagozatra. A doktori tanulmányok befejeztével egy ideig a kar kommunikációs és programszervezői feladatait láttam el, majd, amikor lehetőségem adódott tanársegédként folytattam a munkámat az Állatélettani és Takarmányozástani Tanszéken. Sikeres doktori fokozatot 2018-ban szereztem. Egyetemi adjunktusként részt vettem az Állatélettan és anatómia, a Takarmányozástan és a Gazdasági állatok szaporodásbiológiája tárgyak oktatásában, valamint a tanszék kutatási projektjeiben.

Mindig kerestem a kapcsolatot a gyakorlattal és fontosnak tartottam az elmélet mellett a gyakorlati tudás megszerzését és átadását.

2021 nyarán csatlakoztam az ÖMKi állattenyésztési projektjének kutatócsoportjához, ahol ökológiai környezetben tartott húsmarhák szenzoros megfigyelését végezzük, annak érdekében, hogy állattenyésztési vonalon is hozzájáruljunk a fentartható mezőgazdaság gyakorlatának a kialakításához, a kérődzőkhöz köthető környezeti terhelés és ezáltal az ökológiai lábnyom csökkentéséhez.

Balogh Petra

Kutatási asszisztens

Ökológiai gazdálkodási mérnök MSc, Okleveles mezőgazdasági mérnök

petra.balogh@biokutatas.hu

2019-ben végeztem a Szent István Egyetem (mai Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzés szakán. Alapképzésen mezőgazdasági mérnökként tanultam, állattenyésztési szakirány mellett. Szak- és diplomadolgozatom témája a kiskérődzők tejtermelésének vizsgálatára irányult, különös tekintettel az állat egészségi állapotát mutató szomatikus sejtszám értékeknél tapasztalható változásokra. Kutatásom során az ökológiai gyógynövény takarmány-kiegészítés prevenciós lehetőségeit vizsgáltam és alkalmaztam sikeresen háztáji kecskeállományon. Tanulmányaim után turizmus- és vendéglátás, illetve kertészet és állattartás területén is kipróbálhattam magam. 2021-ben csatlakoztam az ÖMKi csapatához, jelenleg az állattenyésztési kutatásban veszek részt. Feladataim a projekt folyamatok- és a terepmunka segítése, az adminisztratív feladatok ellátása. Munkám során olyan gyakorlati tapasztalatokat gyűjtök a korszerű állattenyésztés területén, amit a jelenlegi kutatásban és a jövőben is alkalmazhatok. Büszkeséggel tölt el, hogy a csapat tagjaként hozzájárulhatok a mezőgazdaság ökológiai célú fejlődéséhez.

Biszkup Miklós

Kutatási asszisztens

miklos.biszkup@biokutatas.hu

Végzettségemet tekintve programozó vagyok, de családi vállalkozásunknak köszönhetően közvetlenül a tanulmányaim befejezése után az agroturizmusban és konferenciaszervezésben találtam magam, ahol 24 évet töltöttem el. Az ÖMKi-vel több projekten és konferencián dolgoztunk már együtt. Jelenleg az állattenyésztési kutatásban veszek részt, amelyben a korábbi IT tapasztalataimat felhasználva segítem az IoT eszközökről szóló kutatást.

Török Barbara

Kutatási asszisztens

Ökológiai gazdálkodási mérnök MSc, Okleveles állatenyésztő mérnök

barbara.torok@biokutatas.hu

2019-ben végeztem a gödöllői Szent István Egyetem ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzés szakán, alapképzésen állattenyésztő mérnökként tanultam. A képzések által megfelelő alapismeretekkel rendelkezem az ökogazdálkodás területén, és a tanulmányaim mellett rendezvényszervezésben is szereztem gyakorlati tapasztalatot. 2020 nyarán jelentkeztem az ÖMKi csapatába. Jelenleg kutatási asszisztensként dolgozom, miközben igyekszem minél több hasznos gyakorlati tapasztalatot szerezni, hogy a későbbiek során én is hozzájárulhassak egy fenntarthatóbb jövő kialakításához.

Dr. Pajor Gábor

Külső szakértő munkatárs

Állatorvos - adatelemző és informatikus

gabor.pajor@biokutatas.hu
+36 (30) 24-84-182


Állatorvos-adatelemző és informatikus vagyok. Egy ma még nem létező szakma élő képviselőjének érzem magam. Szakterületem a digitális agrárgazdaság, azon belül is a precíziós állattenyésztés. Adatelemzőként  azoknak az adatoknak a feldolgozásával, elemzésével foglalkozom, melyek nap mint nap jelentős mennyiségben keletkeznek minden iparszerűen árútermelő állattartó telepen. Egyúttal támogatok minden olyan megoldást, mely még több hasznosítható adatot gyűjt az állatokról és azok környezetéből. Igyekszem kapcsolatot teremteni az állattenyésztés szakmai és gazdasági/pénzügyi folyamatai között. Elemzéseim átláthatóvá teszik a termelési folyamatokat, a környezet állatokra gyakorolt hatását, melyek eredményeként jelentős állatjóléti, költségcsökkentő és hatékonyságnövelő módosítások vezethetők be a napi termelésben. Az ÖMKi állattenyésztési projektjeiben hasznosítom és tovább gyarapítom több évtizedes gyakorlati tapasztalataimat annak érdekében, hogy az állattenyésztési megoldások ne csak olcsóbbak legyenek, de egyúttal az állatok igényeit is messzemenően kielégítsék. Az a tapasztalatom, hogy csak egészséges, jó közérzetű állatok képesek folyamatosan és magas színvonalon termelni.

Szakpolitikai csoport

Varga Korinna

Szakpolitikai csoportvezető, Projektvezető kutató

Agrármérnök, környezetpolitikai MSc
Szakterület: agroökológia és agrár-szakpolitika

korinna.varga@biokutatas.hu
+36 30 171 8291

2012-ben kommunikáció- és médiatudomány szakon, majd 2015-ben mezőgazdasági mérnöki szakon végeztem a Szent István Egyetemen, környezetpolitikai mesterdiplomámat pedig 2019-ben szereztem a Közép-európai Egyetemen (CEU). Tapasztalatszerzésben a hazai közösség által támogatott mezőgazdálkodás és egy féléves, Franciaországban eltöltött önkéntességem is segített. Látásmódom szélesítésének egyik meghatározó eleme volt a francia ökológiai körút, ahol országszerte több biogazdaság életébe is volt szerencsém belelátni és a gyakorlati munkával hozzájárulni a termeléshez.

Az ÖMKi-nél 2017-től kezdtem el dolgozni, először a Kutatóintézet kommunikációjáért, PR és média megjelenéséért, a nemzetközi projektek disszeminációjáért, valamint a PLAID és a LIVESEED projektek hazai koordinációjáért feleltem. Majd 2019-től az agroökológiával, agrárszakpolitikával kapcsolatos kutatással foglalkozom, valamint az ÖMKi On-Farm élő laboratóriumi munkájának támogatásával. A BIOEAST közép-kelet-európai kezdeményezésen belül működő Agroökológia és fenntartható hozamok tematikus munkacsoportjának koordinációját látom el. A BIOEAST projekt vezetése mellett, az ALL-READY és GO-GRASS projektek hazai megvalósítása is a feladataim közé tartozik,

Bittermann Csillag

Projektvezető kutató

Biokémikus, okleveles humánökológia szakember

csillag.bittermann@biokutatas.hu

+36 30 258 6436

2021-ben szereztem MA diplomát humánökológia szakon, a kutatási területem és szakdolgozatom az éghajlatváltozás és a globalizáció hatását vizsgálta az észak-indiai Ladakh régió magashegyi sivatag ökológiájában és hagyományos közösségeiben. A természeti erőforrások kimerülése és kiszámíthatatlansága miatt többek között különösen érdekel a fenntartható vidékfejlesztés. Az ÖMKi kommunikációs csoportjában 2022 tavaszán kezdtem el dolgozni, melynek során betekintést nyerhettem a különböző kutatócsoportokba, azok tevékenységeibe és az ÖMKi jelenleg futó kutatási témáiba, mind nemzeti, mind uniós szinten. Részt vettem az ÖMKi projektjeihez kapcsolódó projekt disszeminációs tevékenységekben, közösségi média kampányok tervezésében és végrehajtásában, rendezvények megtervezésében és koordinálásában, valamint más, kommunikációval kapcsolatos feladatokban. Az ÖMKi agrárszakpolitikai kutatócsoportjában kutatóként 2023 januárjától tevékenykedem, amelynek keretében az Agroecology-TRANSECT és a Climate Farm Demo projektek megvalósításában veszek részt.

Csonka Valéria

Projektvezető kutató

Kertészmérnök BSc, Növényorvos MSc

Szakterület: agroökológia és agrár-szakpolitika

valeria.csonka@biokutatas.hu
+36 30 185 4544

2018-ban végeztem a Szent István Egyetemen kertészmérnök alapszakon, majd 2020-ban ugyanitt megszereztem a növényorvos mesterdiplomámat. Egyetemi tanulmányaim alatt fél évet töltöttem Spanyolországban az Universidad Politécnica de Valencia (UPV) egyetemen, ami a nyelvtanulás mellett nagyban segítette a látóköröm szélesítését a nemzetközi környezetben. Szakdolgozatomban mák nemesítéssel és a platánfák egy új kórokozójának azonosításával foglalkoztam.

Egyetemi tanulmányaimat követően az Agrárminisztériumban kezdtem dolgozni, ahol elsősorban nemzetközi projektekkel foglalkoztam és a BIOEAST kezdeményezés Agroökológia munkacsoport koordinálásában vettem részt. Az itt töltött idő alatt lehetőségem volt közelebbről megismerni az agrárszakpolitikát és a projekteken keresztül pedig az agroökológia szemléletmódot.

Az ÖMKi-nél 2022 augusztusától dolgozom és főleg agroökológiával és agrárszakpolitikával kapcsolatos kutatásokban veszek részt. A BIOEAST Agroökológia munkacsoport koordinációjába az ÖMKi oldaláról is bekapcsolódtam, illetve munkámmal támogatom az ALL-Ready, GO-GRASS és CLEVERFOOD projektek hazai megvalósítását.

Kunya Zsófia

Projektvezető kutató

Agrármérnök MSc, Szakterület: biomassza alapú gazdaság, agroökológia, agrár-szakpolitika

zsofia.kunya@biokutatas.hu
+36 30 073 4088

2010-ben végeztem a Szent István Egyetemen agrármérnökként. Az egyetemi évek alatt és utána is többször gyakornokoskodtam külföldön, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy otthonosan érzem magam nemzetközi munkakörnyezetben. 2015-2023 között az Agrárminisztérium kutatási és innovációért felelős osztályán a fenntartható biomassza alapú gazdaság témájában dolgoztam és fő feladatként a közép- és kelet-európai BIOEAST kezdeményezés szakpolitikai koordinációját láttam el, mind a hazai, mind az EU-s érdekképviselet szintjén. Ez idő alatt olyan készségeket sajátítottam el, mint például a pályázatírás, projektmenedzsment, valamint nemzetközi együttműködések és szakértői hálózatok kialakítása. Az ÖMKi-vel való kapcsolatom egészen 2019-ig nyúlik vissza, amikor a BIOEAST Agroökológia munkacsoportot közösen indítottuk el.

Az Agrárszakpolitikai csoporthoz 2024 elején csatlakoztam, ahol három fő EU-s projekt munkájába kapcsolódtam be (BOOST4BIOEAST, Agroökológiai Partnerség és OT4EU), melyeken keresztül továbbra is a hazai és EU-s K+I együttműködéseket tudom segíteni.

Zölei Anikó

Kutatási asszisztens

Ökológus MSc, Biológus PhD

aniko.zolei@biokutatas.hu
+36 30 147 2856

2002-ben végeztem az Állatorvostudományi Egyetem alkalmazott zoológusképzésén, Természetvédelem & ökológia szakirányon. Doktori tanulmányaimat a Helsinki-i Egyetemen, illetve az ELTE Állatökológiai és -rendszertani Tanszékén végeztem, ez utóbbi intézményben szereztem meg a fokozatot 2019-ben.

2002 óta számos hazai és külföldi terepi ökológiai kutatásban dolgoztam, itthon pedig mind a közigazgatási (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Földmérési és Távérzékelési Intézet) és a civil szférából (Ökotárs Alapítvány, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület), mind kutatóhelyekkel (Természettudományi Múzeum, MTA Ökológiai Kutatóközpont) van munkatapasztalatom. Mindezek mellett szabadúszóként 1999 óta dolgozom szakfordítóként, 2016 óta pedig gyakorlom is az ökológiai gazdálkodást Pest megyei „birtokomon”.

Partneremmel két kislányunkat, változó számú fejős kecskét, valamint 6 hüllő- és más védett állat- és növényfaj egyedeit tartjuk életben.

Az ÖMKi csapatához 2024 elején csatlakoztam, ahol kutatási asszisztensként számos projektben támogatom a kollégák munkáját.

Jónász Gerda

Kutató

PhD, Szakpolitikai kutató

Szakterület: agroökológia, környezetpolitika és agrár-szakpolitika

gerda.jonasz@gmail.com
+36 20 4385977

Eredetileg szakdiplomácia szakirányon végeztem a Külkereskedelmi Főiskolán, ahonnan a WWF-nél töltött gyakorlatom után egyenes út vezetett az ELTE humánökológiai képzésére. Végül a környezetpolitikai mesterdiplomámat a Közép-európai Egyetem (CEU), a Lund University, International Institute for Industrial Environmental Economics, és a Manchester University által koordinált MESPOM konzorcium ösztöndíjasaként szereztem 2008-ban. A doktori disszertációmhoz a kutatásomat a spanyolországi Valenciában végeztem; azt vizsgálva, hogy a várost körbeölelő földeken folytatott biogazdálkodás és az akörül szerveződő közösségek hogyan járulnak hozzá a város terjeszkedése által veszélyeztetett történelmi fontosságú agrárterületek védelméhez. A PhD fokozatomat a Közép-európai Egyetem Környezettudomány és környezetpolitika tanszékén szereztem 2015-ben.
Ezután az Ömki ösztöndíjprogramja segítségével a Szegedi Tudományegyetem által koordinált posztdoktori kutatásom a hazai agrárökológiai szektoron belüli együttműködés feltérképezésére koncentrált.
Az ÖMKi nemzetközi agrárszakpolitikai kutatóprojektjeiben 2016 óta veszek részt itthonról, a gyerekeim mellől, megbízott kutatási szakreferensként (ECT-OVC, DIVERSIFOOD, FOODHUB, DIVERIMPACT, ALL-READY, GO-GRASS).
Elengedhetetlennek tartom, hogy a társadalmi és környezeti igazságosság többek közt az agrárszakpolitika egyik irányelvévé válhasson.

Szaktanácsadási csoport

Allacherné Szépkuthy Katalin

Szaktanácsadási csoportvezető

Kertészmérnök

katalin.szepkuthy@biokutatas.hu
+36 30 147 0430

1994-ben végeztem a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen kertészmérnökként, ökológiai gazdálkodás szakon, majd ugyanitt, az Ökológiai és fenntartható gazdálkodási rendszerek tanszéken oktattam és kutattam tudományos segédmunkatársként 2000 tavaszáig. 1995-től az ellenőrzési rendszerben dolgoztam nemzetközi ellenőrző és tanúsító szervezeteknek, majd a Biokontroll Hungáriánál, 2000-től a Hungária Öko Garancia Kft-nél, melyet 2015-2019 között ügyvezetőként vezettem is. Jól ismerem az ökológiai gazdálkodás szabályzóit, a vonatkozó hazai és EU-s szabályokat, a magán feltételrendszereket (Biosuisse, Demeter, Biosuisse, Naturland, Bioaustria). Ezen felül más, mezőgazdasági termelést és élelmiszerfeldolgozást érintő feltételrendszereket, például a GMO-mentes termelés, GlobalG.A.P követelményeit részleteiben, gyakorlatban is ismerem. 25 év ellenőrzési tapasztalattal növénytermesztés, kertészet és állattartás szakterületeken is segíthetem a hozzánk forduló gazdálkodókat.

Az ÖMKi-t az alapításától kezdve ismerem és támogatom, példaértékűnek tartom a tudomány és mindennapos gazdálkodási gyakorlat között kialakult párbeszédet és közös munkát, ismeretterjesztést. Fontosnak tartom, hogy az ökológiai gazdálkodás alapelveit minél több termelővel megismertessük, és ha nem is vállalják a teljes üzem átállítását, legalább egyes elemeket használjanak: köztesvetésekkel, vegyes kultúrákkal csökkentsék a peszticidek alkalmazását, tudatosan alakítsanak ki és kezeljenek biodiverzitási célú területeket. Örülnék, ha szakmai párbeszéd alakulna ki a nagyüzemi állattartás és élelmiszerfeldolgozás egyes kérdéseiről, állatjólétről, környezeti terhelésről, termelési rendszerek ökológiai lábnyomáról.

Dr. Papócsi László Gábor

Szaktanácsadási témavezető

Okleveles agrármérnök, angol-magyar szakfordító

laszlo.papocsi@biokutatas.hu

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem (mai Szent István Egyetem) angol szakfordító szakán szereztem okleveles agrármérnöki diplomát, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem agrár-szakmérnöki szakán doktoráltam. Pályafutásom kezdete óta fő feladatomnak tekintem a gazdák segítését, ismeretátadási programok és szolgáltatások létrehozását, szervezését, koordinálását, amelyhez a mezőgazdasági szaktanácsadás kitűnő lehetőséget nyújt a gyakorlati problémák és igények megismerése, a lehetséges megoldások kifejlesztése és eljuttatása érdekében. A 90-es évek közepétől az internetes technológiák megjelenésével párhuzamosan úgy alakult, hogy számos országos és nemzetközi jelentőségű agrárinformatikai projektben vehettem részt, ezek közt kiemelkedő volt az eFarmer projekt koordinálása, amely a ma már jól ismert e-Kérelem rendszer előfutárát jelentette. A FAO felkérésére több ország AKIS rendszerének, info-kommunikációs  platformjának kiépítését, digitális stratégiájának kidolgozását nemzetközi szakértőként segíthettem.

Dr. Jobbágy Péter

Projektvezető kutató

Okleveles vidékfejlesztési agrármérnök, Ph.D., német-magyar és angol-magyar szakfordító

+36 30 147 6502

peter.jobbagy@biokutatas.hu

2009-ben végeztem vidékfejlesztési agrármérnökként a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karán, ezután 2013-ban Ph.D. fokozatot szereztem ugyanitt. E képzésekkel párhuzamosan elvégeztem a német magyar, majd az angol-magyar szakfordítói szakokat. Első munkahelyem egy önkormányzati biokertészet volt, az ÖMKit is ekkor ismertem meg. Utána a KSH-ban dolgoztam közel tíz évig, ahol előbb mezőgazdasági adatgyűjtésekkel, majd külkereskedelmi termékstatisztikával foglalkoztam. 2024. januártól dolgozom az ÖMKi kötelékében projektvezető kutatóként, elsősorban az ökológiai gazdálkodás ökonómiai, üzemtani vizsgálata a feladatom. Őstermelőként hideghajtatással foglalkozom.

Agrárinformatikai csoport

Labus Balázs

Agrárinformatikai csoportvezető, Projektvezető kutató

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök

balazs.labus@biokutatas.hu
+36 30 260 4418

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi karán informatikus és szakigazgatási agrármérnökként végeztem, majd a Széchenyi Egyetemen képeztem tovább magam precíziós mezőgazdasági szakmérnöki irányba. Korábban fejlesztő- és alkalmazásmérnökként foglalkoztam távérzékeléssel, képalkotó spektroszkópiával. Munkáim során mindig kerestem a lehetőséget a technika fenntarthatósági pályán való hasznosítására. Az ÖMKi-nél főként agrárdigitalizációs projekteken az érintés és roncsolásmentes mintavételezés izgalmas világában, multi- és hiperspektrális növényvédelmi monitoringon, térinformatikán és távérzékelésen alapuló precíziós módszerek kutatásán dolgozom.

Sulyán Péter

Agrárinformatikai Projektvezető Kutató

Okleveles agrármérnök, halászati-halgazdálkodási szakmérnök

peter.sulyan@biokutatas.hu

1998-ban végeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen okleveles agrármérnökként, kertészeti szakirányon. Diplomadolgozatomban a fényviszonyok hatását vizsgáltam a szőlő termésének minőségére és mennyiségére. Ezt követően felsőfokú rendszerinformatikusi képzettséget, majd 2014-ben halászati-halgazdálkodási szakmérnöki végzettséget szereztem. Kezdetben termőföldvédelmi szakterületen láttam el hatósági feladatokat, később – mivel fiatal korom óta érdekelt az informatika és a természet is – az Agrárminisztériumban helyezkedtem el, ahol főként térinformatikai és Natura 2000 hálózattal kapcsolatos feladatokat láttam el a természetvédelem területén. Az ÖMki agrárinformatikai csoportjának tagjaként leginkább a kutatások és projektek informatikai támogatásban, ezzel kapcsolatos fejlesztési feladatok végzésében és a távérzékeléses adatgyűjtésben veszek részt. Emellett továbbra sem szakadtam el a természetvédelemi szakterülettől, mivel szabadidőmben védett lepkékkel kapcsolatos kutatásokban veszek részt, ezen túl a tudományos társasági élet is fontos részét képezi mindennapjaimnak: a Magyar Biológiai Társaság Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztályának titkáraként és a Magyar Rovartani Társaság választmányi tagjaként is tevékenykedem.

Bori Dániel

Agrárinformatikai munkatárs

daniel.bori@biokutatas.hu

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem természetvédelmi mérnök szakáról, szakmai gyakornokként érkeztem az ÖMKi-be 2023 tavaszán. Korábban tanultam mérnökinformatikus szakon, dolgoztam szabadúszó videósként és térinformatikai munkakörben. Az ÖMKi-nél részt veszek az adatfeldolgozási folyamatok automatizálásában, a távérzékelési mérések végrehajtásában, elemzésében, valamint videókat készítek a kommunikációs csoporttal együttműködve. Érdeklődési térképemen központi helyen áll a környezetkímélő, többfunkciós mezőgazdaságra való átállás. Számomra ez adja meg az irányt az agrárdigitalizáció eszközének.

Gazdasági csoport

Timárné Deibler Ilona

Gazdasági vezető

Okleveles közgazdász

ilona.deibler@biokutatas.hu
+36 1 244 8358

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem okleveles közgazda diplomát 1985-ben. Tanulmányaimmal egyidejűleg és ezt követően vállalati-vállalkozási területen bele kóstoltam sok szakterület munkájába a „ranglétra” alsó fokától a tetejéig. Mivel mindig voltak megvalósítási vagy módosítási javaslataim/ötleteim és úgy tapasztaltam, hogy az azok kivitelezéséhez vezető legcélszerűbb megoldás a vezetői beosztás, amihez addigra gyakorlati tapasztalattal és megfelelő végzettséggel is rendelkeztem, így 1987-től 2000-ig a gazdasági szakterületet irányítottam több helyen is. 2000-től egy erős kormánymozdulattal irányt váltottam és az államigazgatásban helyezkedtem el. Először a hírközlés gazdasági szabályozásával foglalkoztam, majd 2002-től 2019-ig ismét gazdasági vezetői pozícióban tevékenykedtem, de immár államháztartási területen. 2019 tavaszán „megváltozott a szélirány”, ami engem az ÖMKi hajójáig repített egy nagyon barátságos csapatba, akikkel megpróbáljuk világunkat a fenntartható fejlődés irányába kormányozni.

Takács Bence

Irodavezető, Projektasszisztens

Kertészmérnök,
Környezetgazdálkodási agrármérnök

bence.takacs@biokutatas.hu
+36 30 427 3647

2013-ban zártam alapfokú tanulmányaimat a Magyar Agrár- és Élettudományi (Budapesti Corvinus) Egyetem kertészmérnök alapszakán, gyógynövénytermesztés szakirányon, majd 2015-ben diplomáztam a MATE (akkori Szent István Egyetem) környezetgazdálkodási agrármérnök mesterképzésén, Gödöllőn. Mindkét diplomám a gyógynövényekről, illetőleg az azokból készült teaforrázatok hatóanyagtartalmáról készült. Ifjúkoromtól fogva érdeklődöm a kertészet, a gyógynövények alkalmazása, azok farmakológiai hatásai és a növényápolás iránt, foglalkozom kerttervezéssel, -építéssel és -fenntartással egyaránt. Elkötelezett vagyok a természet védelme iránt, növényápolási munkáim során pedig gyakorlom a vegyszermentes gyógynövény-, zöldség- és gyümölcstermesztést. Az ÖMKi kötelékében ellátom az irodavezetői teendőket, s feladataim közé tartozik többek között a termékfejlesztés koordinálása, valamint futó projektjeink háttér-tevékenységeinek ügyvitele.

Szalai Szilvia

Főkönyvelő

Mérlegképes könyvelő, közgazdász

szilvia.szalai@biokutatas.hu
+36 20 972 2116

Középiskolai tanulmányaim során a műszaki irányú, programozói szakirányú tanulmányaimnak és végzettségemnek köszönhetően korán sikerült megerősítenem azokat a készségeimet, amelyekre alapozva elkezdhettem azzal a területtel foglalkozni, amely igazán közel áll hozzám. A rendszerben gondolkodás igényét, komplexitás kezelését, pragmatikus és következetes folyamatokban való részvételt és azok irányítását 2000 óta pénzügyi-számviteli területen, családi vállalkozásunk keretében valósítom meg.

Mérlegképes könyvelőként kis- és középvállalkozások teljes körű könyvelését, adó- és számviteli kötelezettségeit és feladatait végzem. Tanulmányaimat a Zsigmond Király Főiskola pénzügy-számvitel szakán folytattam. Ennek köszönhetően szélesebb körben és területen, további pénzügyi és kontrolling szolgáltatások biztosításával bővíthettem tevékenységemet.

Az ÖMKi-nél a számviteli feladatok (könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások) elvégzése mellett, kontrollerként a projektek gazdasági kereteinek kialakításában és fenntartásában veszek részt, naprakész átlátható pénzügyi rendszerünk biztosításával a tervezhetőséget támogatom.

Kommunikációs csoport

Ducretot Jade

Kommunikációs csoportvezető

Jelenleg szülési szabadságon

A Budapesti Kommunikációs Főiskola (ma Metropolitan Egyetem) turizmus-vendéglátás alapszakán végeztem. Levelező tagozaton folytatott tanulmányaim mellett folyamatosan arra törekedtem, hogy minél több területen szerezzek gyakorlati tapasztalatot. Ennek köszönhetően a turisztikai területfejlesztés, szállodaipar, nemzetközi kapcsolatok, egészségügyi turizmus, marketing ügynökségi szektor világába is belátást nyerhettem. A különféle területeken fő tevékenységem a kommunikációs csatornák kiépítése és fejlesztése volt, így jelenlegi pozíciómban is arra törekszem, hogy minél több emberhez eljusson az ökológia gazdálkodás fontosságának a híre. Szabadidőmben nagy figyelmet fordítok az egészségtudatos táplálkozásra. Szívügyem a helyi, egészséges, szezonális termékek előnyben részesítése a főzések alkalmával, és erről saját blogoldalamon is beszámolok.

Dóra Szilvia

Megbízott kommunikációs csoportvezető

Kommunikációs szakember

szilvia.dora@biokutatas.hu
+36 20 945 4808 

 

Korábban külsős tanácsadóként, elsősorban PR területen, médiamunkával és a sajtókapcsolatok építésével támogattam az ÖMKi tevékenységét, 2022 őszétől pedig örömmel vettem át a teljes marketingkommunikáció irányítását.

Lelkes környezetvédőként és fenntarthatósági szakemberként örülök, hogy marketinges tapasztalatommal hozzájárulhatok az ökológiai mezőgazdaság jó gyakorlatainak és híreinek terjesztéséhez. Örömmel képviselem a közös célt, hogy a hiánypótló kutatási eredmények eljussanak a gazdákhoz és a hobbikertészekhez, valamint minél több egészséges, hazai ökológiai gazdálkodásban termesztett áru kerüljön a hazai fogyasztók asztalára.

Közgazdász végzettséggel, jó pár év reklámügynökségi és multinacionális cégnél szerzett marketinges tapasztalattal, elsőként a Magyar Természetvédők Szövetségének kommunikációs vezetőjeként ismertem meg, hogyan teremthetünk fenntartható életmódot. Később a Tiszai PET Kupa aktív önkénteseként, majd kommunikációs szakembereként folytatódott a környezetvédelem képviselete a munkámban, ami a mai napig kiegészül példaértékű fenntarthatósági programok kommunikációjával. Smartfluenserként is az egyéni és vállalati fenntarthatóság kérdéseivel, a hulladékminimalizálás és újrahasznosítás, a természetvédelem, erőforrásaink gondos, fenntartható használatának témaköreivel foglalkozom.

Almási Petra

Kommunikációs munkatárs

Kertészmérnök

petra.almasi@biokutatas.hu
+36 30 212 4160


A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen végeztem 2021-ben kertészmérnökként, ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáción. Szakdolgozatomban a városi élelem-önellátással foglalkoztam. 2017-ben elvégeztem egy online marketing menedzser képzést, aminek tudását változatos területeken tudtam gyakorolni és továbbfejleszteni az évek során. Ez a két végzettség ért össze az ÖMKi-nél, ahol diplomaszerzésem napjától dolgozok. Kommunikációs munkatársként belső és külső kommunikációval, megjelenő tartalmaink koordinálásával, termékfejlesztéssel, rendezvényszervezéssel, és projektjeink disszeminációjával foglalkozom.

Görömbölyi Vanda

Kommunikációs munkatárs

Kommunikációs szakember

vanda.gorombolyi@biokutatas.hu
+36 30 826 5034


Kommunikáció és művelődésszervező szakon szereztem diplomát, és az elmúlt másfél évtizedben változatos területeken – a médiától a közigazgatáson, a kulturális szférán át a felsőoktatásig – kamatoztattam tudásom mind a kommunikáció, mind a rendezvényszervezés területén.

Az ökológiai szemlélet mindig közel állt hozzám. Úgy gondolom, hogy a fenntartható mezőgazdaság és élelmiszertermelés egy olyan, mindannyiunkat érintő téma, amely jelentősen befolyásolja nemcsak a következő generációk jövőjét, de a mi életünket is. Ezért különösen nagy öröm számomra, hogy az ÖMKi kutatóinak munkáját támogathatom kommunikációs munkatársként, hozzájárulva, hogy minél többekhez eljussanak eredményeik, gondolataik és iránymutatásaik.

Feladatom elsősorban a rendezvények szervezése, kommunikációja, valamint Európai Uniós projektekhez kapcsolódó kommunikációs feladatok végzése.

Támogatók

  
Az oldalt fejlesztette:

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen