Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Élvonalbeli kutatás Ökológiai szemlélet Fenntartható jövő

Támogasd a munkánkat! hu en

Keresés


Szabadszavas keresés

Kategória

Téma

(Kijelölés törlése)
Keresés

Kosár tartalma

0 tétel van

Fizetendő:

Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFÁ-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

2024. április 23. Hír

Az ÖMKi koordinálja az új BOOST4BIOEAST projektet

A közép- és kelet európai és balti országok biomassza alapú gazdaságainak fellendítése

2024. január 1-jével indult el egy, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) által először koordinált Horizont Európa projekt, a BOOST4BIOEAST (B4B). A B4B projekt célja a kelet – és közép-európai (KKE) és a balti országok biomassza alapú gazdaságát segítő cselekvési tervek kidolgozása, valamint az érdekelt felek közötti párbeszéd kialakításának ösztönzése, mind nemzeti, mind makro-regionális szinten.

A projekt, ami a közép- és kelet európai kormányközi BIOEAST kezdeményezést hivatott támogatni a következő három évben, 2024. március 5-6. között tartotta a személyes nyitótalálkozóját Budapesten.  Az összes BIOEAST ország képviselve van a konzorciumban, a 30 partner közt azonban a régiók közötti tudásátadás érdekében számos nyugat-európai ország (Belgium, Finnország, Németország, Írország, Olaszország és Spanyolország) is részt vesz a megvalósításban. A B4B az elődje, a BIOEASTsUP H2020 projekt nyomdokait követi, és annak eredményeire épít, amely a stratégiai kutatási és innovációs menetrend (SRIA) és a 11 BIOEAST ország biomassza alapú gazdasági stratégiai koncepciójának kidolgozása révén megalapozta a biomassza alapú gazdaság szakértői és a döntéshozók közötti makro-regionális együttműködést.

A nemzeti BIOEAST szakértői közösségek (HUB-ok) szerepe a biomassza alapú gazdaság fellendítésében

A projekt alapját képezi a biomassza alapú gazdaság valamennyi területét felölelő nemzeti szakértői közösségek (BIOEAST HUB-ok) létrehozása és fejlesztése. A BIOEAST HUB-ok a közigazgatáshoz fognak kapcsolódni, biztosítva a közvetlen és hatékony kapcsolatot a politikai döntéshozatallal. A következő három évben a HUB-ok részt vesznek a közigazgatási szervek által jóváhagyott, biomassza alapú gazdaságot támogató nemzeti cselekvési tervek kidolgozásában. Ennek részeként a nemzeti innovációs ökoszisztémák támogatása, ágazatközi együttműködés, kapacitásépítés, a tudáshoz és a hálózatokhoz való hozzáférés elősegítése lesz a feladatuk. Továbbá, makro-regionális szinten hozzájárulnak a BIOEAST Tematikus Munkacsoportok (TWG-k) specifikus stratégiai kutatási és innovációs tématerületeihez (Agroökológia, Bioenergia és Új Értéknövelt Anyagok, Élelmiszerrendszerek, Erdészeti Értéklánc, Édesvíz-alapú Gazdaság, Bio-alapú Termékek és Oktatás) a 2022-ben közzétett BIOEAST SRIA felülvizsgálata keretében.

Biomassza alapú gazdasággal kapcsolatos tudás gyarapítása

A B4B a biomassza rendelkezésre állásának, felhasználásának, a biomassza alapú gazdasághoz kapcsolódó kompetenciák, oktatási szükségletek és innovációs rendszerek széleskörű feltérképezését végzi azzal a céllal, hogy bővítse a biomassza alapú gazdasággal kapcsolatos ismereteket a makro-régióban. Ezen túlmenően létrehozásra kerül egy online BIOEAST Tudásplatform, amely egyhelyen fogja majd össze és teszi elérhetővé a biomassza alapú gazdasággal kapcsolatos tudásanyagokat. A nyílt platform a BIOEAST-országok igényeire szabottan teszi majd lehetővé a biomassza alapú gazdasági szereplők széles köre számára a nemzeti nyelvű anyagokhoz való hozzáférést, azok megosztását, tárolását, ezáltal is ösztönözve a tudásmegosztást tagállamokon belül és azok között.

Kutatás és innováció ösztönzése

Tekintettel arra, hogy az innováció és az oktatás nagy jelentőséggel bír a biomassza alapú gazdasági tevékenységek előmozdításában és megerősítésében, a projekt azt az ambiciózus célt is kitűzi, hogy az állami és magánfinanszírozókat vállalkozókkal és fiatal szakemberekkel kapcsolja össze, hogy azok egy makro-regionális Nyílt Innovációs Kihívás (Open Innovation Challenge) keretében üzleti lehetőségekhez juthassanak. A projekt kiterjeszti a BIOEAST Biomassza alapú gazdasági Egyetemek Hálózatának (BIOEAST UniNet) tevékenységét is, hogy támogassa a makro-régió egyetemei és oktatási intézményei közötti erősebb együttműködést. Ezen túlmenően a projekt továbbra is a már meglévő makro-regionális szakértői-politikai hálózatokra, a már említett hét tematikus munkacsoportra támaszkodik, hogy kiemelt kutatási és innovációs témákon dolgozzon makro-regionális szinten.

Éves BIOEAST konferencia

A közösségépítés és a nemzeti szakértői hálózatok kialakításának beindításaként a B4B projekt és a BIOEAST Kezdeményezés 2024. március 6-7-én Budapesten rendezte meg a BIOEAST Éves Konferenciát, melynek témája: „A nemzeti szakértői közösségek szerepe a nemzeti és makro-regionális biomassza alapú szakpolitikák és a K+I prioritások kialakításában a BIOEAST országokban” volt.

A konferenciát Dr. Tompos András, a Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének igazgatója és Dr. Baksa Adrienn, az Agrárminisztérium agrármodernizációért felelős főosztályvezetője nyitotta meg. Majd a konferencia vitaindító előadója, Dr. Kovács Barna, a BIOEAST Kezdeményezés főtitkára számba vette a kezdeményezés 2016 óta elért eredményeit, és felvázolta a kezdeményezés jövőbeli menetrendjét, kifejtve: „Az Európában tapasztalható válságok, - mint a COVID19, az ukrajnai háború és az időjárási szélsőségek - fényében lehetőség nyílik a közép- és kelet-európai és a balti országok szerepének újragondolására, hogy hozzájáruljanak ennek a kritikus időszaknak az EU-n belüli kezeléséhez. A BIOEAST-országoknak ezért meg kell ragadniuk a lehetőséget egy kutatás és innováció vezérelt közös programozási struktúra (BIOEAST Partnerség) kiépítésére, amelynek célja, hogy hidat építsen a BIOEAST makro-régió országai, a Nyugat-Balkán országai és az EU más részei között, hogy biztosítsák a tudástranszfert a körforgásos biomassza alapú gazdaságok felé történő fenntartható átmenethez.”

A nemzeti szakértői közösségek (BIOEAST HUB-ok) létrehozása és megerősítése nemzeti szinten fontos előkészítő lépés a BIOEAST Partnerség számára, mivel ezek képviselik a nemzeti biomassza alapú gazdasági innovációs közösségeket, amelyek támogatják az együttműködést és a tudástranszfert a javasolt Partnerség országai között.

A konferencia, továbbá, gyakorlati ismereteket adott a HUB-ok beindítására és működtetésére, valamint bemutatta a biomassza alapú gazdasággal kapcsolatos kezdeményezések finanszírozási lehetőségeit. A konferencia zárásaként két sikeres hazai biofinomítót, a Hungrana és a Pannonia Bio-t látogatták meg a résztvevők, ahol a bioetanol mellett számos további hozzáadott értékű keményítő-, cukor- és takarmánytermékek előállítása folyik gabonából.

A konferencián több mint 130 résztvevő gyűlt össze a BIOEAST makro-régióból a biomassza alapú gazdaság számos területéről, mint a kutatás, a közigazgatás, a primer szektor és az ipar, így a rendezvény kiváló lehetőséget kínált a hálózatépítésre is.

Részletes sajtóhír a konferenciáról a BIOEAST honlapon érhető el.

Az ÖMKi szerepe a projektben

A B4B projekt teljes körű stratégiai, szakmai, menedzsmenti és logisztikai koordinációjáért az ÖMKi felel. Továbbá az ÖMKi vezeti a BIOEAST makro-régió biomassza alapú gazdasággal kapcsolatos kutatási és innovációs prioritásait meghatározó BIOEAST SRIA aktualizálásának folyamatát, valamint a nemzeti biomassza alapú gazdasági cselekvési tervek kidolgozását. Mindezek mellett, az ÖMKi folytatja az Agrárminisztériummal közösen az Agroökológiai Tematikus Munkacsoport vezetését, felelve a munkacsoport projektben lefektetett feladatainak teljesítéséért.

Támogatók

  
Az oldalt fejlesztette:

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen