Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Élvonalbeli kutatás Ökológiai szemlélet Fenntartható jövő

Támogasd a munkánkat! hu en

Keresés


Szabadszavas keresés

Kategória

Téma

(Kijelölés törlése)
Keresés

Kosár tartalma

0 tétel van

Fizetendő:

Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFÁ-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Facélia termesztéstechnológiai tapasztalatai 2020-ban

Mosonmagyaróvári hagyományok. A facélia hazai termesztésének fellendülését a vetőmag iránti külföldi érdeklődésnek köszönhette a ’70-es évektől.

A hazai termesztés Mosonmagyaróvár térségében kezdődött, és jelenleg is ez a legjelentősebb termesztési körzet. 2016-ban már a 6000 hektárt is meghaladta a vetőmag-előállítás területe Győr-Moson-Sopron megyében.

A technológia fejlesztése napjainkban is szükséges, mivel kivonásra kerülnek az engedélyezett körből a leggyakrabban alkalmazott herbicidek, amik megoldást jelentettek a vetőmagtisztítást is nehezítő apró magvú gyomnövények visszaszorítására. A facélia emellett herbicidérzékeny.  Ezért szükséges olyan termesztéstechnológia alkalmazása, ami mechanikai gyomszabályozáson alapul, és az optimális termésszint is fenntartható.

A korábbi 300-400 kg/ha közötti termésszinteket ma már a termelők meg szeretnék haladni, és ehhez gyommentes, kellőképen fejlett állomány szükséges. A magtisztítás szempontjából veszélyes gyommagoktól (vadrepce, keserűfű, libatop) a szántóföldön védhető meg leginkább a vetőmag.

A facélia szárazságtűrő, jelentős kártevője, kórokozója sincs, és ha a herbicid használatot csökkenteni vagy mellőzni lehet, a fenntartható, a környezetkímélő növénytermesztés, sőt az ökogazdálkodás számára is ideális növényfaj, és mind a magtermesztés, mind a zöldtrágyanövényként való alkalmazása a szántóföldi diverzifikációban is jelentős szerephez juthat. A méhek betelepítésével pedig nem csak a termésbiztonság növelhető, hanem a gazdaságosság is. A mag tonnánkénti ára 800-900 ezer forint is lehet, a termés pedig precíz technológiával az 1 tonnát is elérheti, alacsony költségszint mellett.

A facélia termesztéstechnológiai kísérletek eredményei

Az Agrárminisztérium Innovációs operatív csoportok létrehozására vonatkozó pályázata keretében megvalósuló a „A Facélia gyomirtószer mentes termesztéstechnológiájának kidolgozása a Kisalföld termőtájon” című kutatási projektben három facélia termesztő gazdaságban, Mosonudvarban (Szűcs Bt.), Mosonszolnokon (Pribánszki Kft.), és Pusztasomorján (Szemes művek Kft.) állítottunk be az ÖMKi on-farm módszerével üzemi méretű kísérleti parcellákat. Ez utóbbi gazdaságban méz minőséggel kapcsolatos kutatásokat végzünk, amiben külön publikációban számolunk be.

Célunk az volt, hogy megvizsgálhassuk, hogyan befolyásolja a gyomosodást és a gyomszabályozás hatékonyságát az állománysűrűség, a sortávolság, és az alkalmazott gyomszabályozási technológia. Három vetőmagnormát (5, 8, 12 kg), két sortávolságot (G=12,5, TG=37,5 cm), és 3 gyomszabályozási technikát (Q: gyomszabályozás nélküli, F: gyomfésű, FK: gyomfésű + kultivátor) teszteltünk.

  1. táblázat Időjárási adatok

Hónap

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Átlag/Össz.

Sokévi átlag

 

Diff.

Átlaghőmérséklet °C

6,9

11,9

14

19

21,5

14,66

14,18

0,48

Csapadék mm

39,5

3

39,8

92,2

27,4

201,9

259,6

-57,7

A rendkívül hideg és száraz tavaszi időjárást csapadékosabb június és száraz július követte, összességében kevesebb csapadék hullott a tenyészidőszakban a többéves átlagnál.

  1. táblázat Agrotechnika a kísérleti parcellákon Mosonudvarban

elővetemény

2017: durumbúza, 2018: tavaszi árpa, 2019: hibrid kukorica

talajművelés

-rövidtárcsa: 2019 X. 15., -lazító: 2019 X. 30., kompaktor: 2020. III. 11.

vetés

-III. 16. SULKY SPI SOLO 6 vetőgép, Angélia fajta

vetésmélység (cm)

3-4

öntözés (mm)

35

betakarítás

VII. 16.  NEW HOLLAND kombájn


  1. táblázat Vetés és gyomszabályozás a kísérleti parcellákon Mosonudvarban

 

1. parcella /G182Q3

2. parcella

/G12Q

3. parcella

/G8F4

4. parcella

/TG55F+K6

sortávolság (cm)

12,5

12,5

12,5

37,5

vetőmag kg/ha

8

12

8

5

gyomszabályozás

-

-

-gyomfésű:
V. 25.

-gyomfésű:
V. 20.

-kultivátor:
V. 26.

1G=gabonasortáv (12,5 cm), 2n: vetőmagnorma kg/ha, 3Q: gyomszabályozás nélkül, 4F: gyomfésű, 5TG: triplagabona-sortáv, 6K: kultivátor

A facélia vetése 2020 március közepén megtörtént, forgatás nélkül művelt parcellákon, kompaktorral előkészített magágyba. Az 1. és 2.  parcellán gabonasortávra történt a vetés, két különböző vetőmagnormával. Ezeken a parcellákon gyomszabályozás nem történt. A 2. parcellán csak gyomfésű, míg a 4. parcellán a szélesebb sorközből adódóan gyomfésű és kamera-vezérelt kultivátor is alkalmazásra került.

Gabonasortávra vetett állomány
(2020. 05. 22. Mosonudvar)

Triplagabona-sortávra vetett állomány
(2020. 05. 22. Mosonudvar)


1. kép Növényállomány 2020 05. 22.

  1. táblázat Állományfelvételezés kezelésenként

 

1. parcella

G8Q

2. parcella

G12Q

3. parcella

G8F

4. parcella

TG5F+K6

Gyomborítottság

22,1%

9,6%

27,2%

8,5%

Fő gyomfajok

(% a faj-

összetételben)

 

fehér libatop 5%

zöld muhar 4%

kakaslábfű 3%

aprószulák 3%

fehér libatop2 %

zöld muhar1%

kakaslábfű1%

aprószulák1%

fehér libatop 5%

 

pokolvar libatop 40%

fehér libatop 4%

zöld muhar 5%

Kártevők

-

-

-

-

Kórokozók

-

-

-

-

Facéliaborítottság 1

80%

75%

90%

85%

Virágzás kezdete

V. 25.

V. 25.

V. 25.

V. 25.

Technikai érettség

VII. 16.

VII. 16.

VII. 16.

VII. 16.

Termés kg/ha

960

826

840

680

1kelés után 30. napon

A facélia borítottság az enyhén megemelt vetőmagnorma és gyomfésűzés (G8F) során volt a legnagyobb a vetést követő 30. napon. A szélesebb levelű pokolvar libatop és a muharfélék sem tudtak dominálni. A szélesebb sorközben a gyomborítottság zömét viszont ez a két gyomfaj adta. 

Kisebb gyomborítottságot lehetett tapasztalni a 2., emelt vetőmagdózisú (12 kg/ha) parcellában, és a gyomfésűvel és kultivátorral művelt, széles sortávolságú, alacsonyabb vetőmagdózissal (5 kg/ha) vetett parcellában is, tehát ez a fajta kombinált mechanikai gyomszabályozás is eredményesnek tekinthető. Ugyanakkor a legtöbb magtermést a gyomszabályozás nélküli, közepesen sűrű vetésű (8 kg/ha) állományban kaptunk. További vizsgálatot igényel, hogy a tisztítás után mennyi gyommagszennyezettséggel kell számolni. Az érés dinamikáját és a betakarítás idejét a különböző vetésmódok nem befolyásolták.

5. táblázat Agrotechnika a kísérleti parcellákon Mosonszolnokon

elővetemény

2017 őszi árpa, 2018 facélia, 2019 őszi árpa

talajművelés

2019.XI. 20.  szántás (25cm), 2020.II. 25. kompaktor

tápanyagellátás

2020 II. 22.  műtrágyázás Komplex (15:15:15) 200 kg/ha

vetés

-III. 18. SULKY SPI SOLO 6 vetőgép, Lilla fajta

vetésmélység (cm)

3-4

állománykezelés

2020.05.18. lombtrágyázás Plantál Boron 2l/ha

öntözés (mm)

-

gyomszabályozás

-

betakarítás -rendrevágás

                  -cséplés

VII. 06.  NEW HOLLAND kombájn

VII. 20.


6. táblázat Vetés és gyomszabályozás a kísérleti parcellákon Mosonszolnokon (konvencionális helyszín)

 

5. parcella /G8Q

6. parcella /G12Q

7. parcella /G9V

sortávolság (cm)

12,5

12,5

12,5

vetőmag kg/ha

8

12

9

gyomszabályozás

-

-

Klopiralid 120 g/ha


A vetés optimális vetésidőben, március közepén megtörtént, gabona sortávra, különböző vetőmagnormákkal. A kísérleti tábla tápanyagellátása alap- és lombtrágyával valósult meg. Az 5. és 6. parcellán sem kémiai sem mechanikai gyomszabályozás nem volt, a 7. parcellán egyszeri posztemergens kezelés történt.

  1. táblázat Állományfelvételezés kezelésenként/táblánként

 

5. parcella

G8Q

6. parcella

G12Q

7. parcella

G9V

Gyomborítottság

31,2%

7,5%

5,5%

Fő gyomfajok

(% a faj-

összetételben)

 

fehér libatop 8%

egynyári tisztesfű 15%

szulák keserűfű 5%

aprószulák 3%

fehér libatop 3 %

egynyári tisztesfű 2 %

szulák keserűfű 0,5%

aprószulák 1%

fehér libatop 0,5%

egynyári tisztesfű 2%

szulák keserűfű 0,5%

Kártevők

-

-

-

Kórokozók

-

-

-

Facélia borítottság (%)1

90%

95%

85%

Virágzás kezdete

V. 27.

V. 27

V. 27.

Technikai érettség

VII. 06.

VII. 06.

VII. 06.

Termés kg/ha

500

500

500

1kelés után 30. napon

Az alacsonyabb vetőmagnorma ellenére a facélia borítottság az 5. parcellán is elérte a 90%-ot a vetést követő 30. napon. A gyomborítottság azonban megerősödött, a fehér libatop és a tisztesfű borítottsága volt a legnagyobb. A megemelt vetőmagnormával vetett táblán, és a vegyszeres táblán a gyomborítottság 10% alatt maradt. 

Gabonasortávra vetett facéliaállomány
(Mosonszolnok 2020 05. 30.)

A különböző művelési módok hatása a gyomosodásra

A gyomszabályozás nélküli parcellákon a közepesen sűrű vetésű (8 kg/ha vetőmagnorma), parcellán kaptuk nagyobb gyomborítottsági értékeket (G8Q), a sűrű vetésnél (12 kg/ha) pedig kisebb értékeket (G12Q).

A szélesebb, tripla-gabona sortávnál a gyomfésű + kultivátor műveléssel az 5 kg-os vetőmagnorma is 10% alatti gyomosodást eredményezett (TG5F+K).

Diagram: Gyomborítottság a különböző művelési módok mellett 2020-ban. Kattints a nagyobb méretért!

A vizsgálatainkat tovább folytatjuk 2021-ben is, melynek során a gyomfajok változásait is részletesen elemezzük a különböző művelési módok mellett.


Szerzők:

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva - ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Budapest

Dr. Pinke Gyula, Dunai Éva - Széchenyi István Egyetem Víz- és Környezettudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár

Kapcsolódó tartalmak és további cikkek ebben a kategóriában

2023. június 12.

Általános
Gyomszabályozás a facélia termesztésében

A 2020 és 2021 évi kísérletek eredményeinek összefoglalója

Részletek
2020. december 18.

Hír
Kellemes ünnepeket kíván az ÖMKi csapata!

Részletek
2019. január 21.

Hír
Növényvédelmi Magazin – interjú

Kérdések az ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRÓL, amikre Dr. Drexler Dóra, kutatóintézetünk ügyvezetője válaszolt a Növényvédelmi Magazin interjújában.

Részletek

Kapcsolódó és további elemek a Shopban

Rendezvény
Ökológiai gazdálkodás – Éves ágazati szakmai nap 2022

Fejlődési utak az új Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (ÖCST) tükrében

Részletek

Rendezvény
Szántóföldi Szakmai Nap 2023 Füzesgyarmat

Fókuszban a talajművelés, a gabona- és fehérjenövény termesztés

Részletek

Kiadvány
Mezei aszat

A mezei aszat egyre nagyobb problémát jelent, különösen a nagy szervesanyag-tartalmú szántóterületeken gazdálkodók számára, ökológiai és konvencionális gazdálkodásban egyaránt. Ha sikerül megtelepednie, akkor kitartó munkára van szükség ahhoz, hogy az állományát elfogadható szintre szorítsuk vissza. 

Részletek

Támogatók

  
Az oldalt fejlesztette:

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen