Gazdálkodásra, támogatások igénybevételére vonatkozó és egyéb jogszabályok
    43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
    73/2010. (V. 13.) FVM rendelet
    Méhészeti jog a közösségi és a magyar szabályozás tükrében (Bóka Zsolt)


Méhtartás jogi szabályozás
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
    70/2003. (VI.27.) FVM rendelet
a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról
    67/2010. (V. 12.) FVM rendelet
a méhészetről
    15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről
    119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 1192007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
    A vidékfejlesztési miniszter 38..2012. (IV. 25.) VM rendelete
az állattenyésztésről
    1993. évi CXIV. törvény


Méztermelésre, -feldolgozásra, -értékesítésre vonatkozó jogszabályok
1-3-2001110 számú előírás (Méz)
    Magyar Élelmiszerkönyv
52..2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről
    52..2010. (IV. 30.) FVM rendelet
    52..2010. (IV.30.) FVM rendelet mellékletei
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről
    14..2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICSSZEM együttes rendelet
a vásárokról és a piacokról
    35..1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
az élelmiszerek jelöléséről
    19..2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet
az élelmiszerekről
    2003. évi LXXXII. törvény
az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
    68..2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
    2008. évi XLVI. törvény
rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusításról
    59..1999. (XI. 26.) EüM rendelet


Ökológiai méhészkedés
    889-2008_II mell_12-08-02
    A bioméhészkedés jogszabályi előírásai