Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

Elérhető a "Szakmai feladatok az ökológiai méhészetben" című kiadványunk

Bővebben...A kiadvány általánosságban összefoglalja a méhészet gyakorlati feladatait életszerű, „méhész” megfogalmazásban. A konvencionális és bio méhészkedés szakmai tennivalói között nagy az átfedés, ugyanakkor a két rendszer közötti különbségekre, az ökológiai minősítésből adódó egyedi eltérések megismeréséhez kíván ez a füzet segítséget nyújtani.

Ez a kiadvány „Az ökológiai méhészkedés legjobb hazai gyakorlatainak elterjesztése – tapasztalatcsere térségek és szereplők között szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével” c. Leader térségek közötti együttműködés projekt (VfF/2988/1/2013) keretében készült el hazai méhészeti szakértők és működő ökológiai méhészetek közreműködésével.  A teljes kiadvány itt letölthető.

Egy tanulmányút margójára - Luxemburg, 2015 június 4-5.

A 2013-ban indult LEONARDO OFEOF program célkitűzése, hogy négy ország szakembereit,  gazdálkodóit és kutatással, szaktanácsadással  foglalkozó szervezeteit hozza közelebb egymáshoz az ökológiai termesztés közös fejlesztése érdekében. A négy résztvevő ország Ausztria (FiBL Ausztria), Cseh Köztársaság (CTPOA), Luxemburg (IBLA) és Magyarország (ÖMKi) munkatársai ezúttal azért találkoztak, hogy megismerjék a vendéglátó Nagyhercegség ökológiai termesztésének szociális, gazdasági és foglalkoztatási kérdéseit a zöldségtermesztés és feldolgozás bemutatott példáin keresztül.

A program első részeként luxemburgi kollégáink részletes tájékoztatást adtak az ország ökológiai termeléssel foglalkozó szervezeteiről, azok kapcsolatáról és az így kialakult, gyakorlatilag teljesen zárt piaci mechanizmusról, amely alkalmazkodik a többi EU államhoz képest lényegesen magasabb költség és árviszonyokhoz. Ennek lényege az élelmiszer ágazatban igen magas import arány, amely a kiemelkedően magas profitból támogatni tudja a hazai termékek előállítását és forgalmazását, azaz az árak kiegyenlítetten magas szinten tartását. Gyakorlatilag tehát nincs árverseny a hazai és import termékek között. Ez a mechanizmus érvényes az ökológiai termékek termelésére és forgalmazására is. Az ország összes élelmiszer fogyasztásának  99 %-a import és csak 1 % a haza termék. Ugyanakkor az évi 40 millió euróra becsült ökológiai minősítésű élelmiszer forgalmából 15% hazai eredetű, a többi import.

Az ÖMKi is részt vesz a nyertes Horizon 2020 pályázatban

Bővebben...Az ÖMKi is tagja annak a nemzetközi konzorciumnak, mely DIVERSIFOOD néven nyert az EU-s SFS-07a-2014 Hagyományos fajták és fajok a mezőgazdasági sokféleség érdekében és az élelmiszer-lánc számára (Traditional resources for agricultural diversity and the food chain) című pályázati kiírásban. A kutatási projekt célja a hagyományos fajták, tájfajták, illetve régi fajok új fajtáinak jobb megismerése, gyakorlati alkalmazásuk elősegítése, közismertségük fokozása.

A 12 országból érkező 21 konzorcium-partnert a francia INRA kutatóközpont koordinálja. A projekt teljes időtartama 4 év. Az ÖMKi alakorral és tönkével végzett on-farm kísérletekkel vesz részt a kutatásban, valamint vizsgáljuk a hazai fogyasztói preferenciákat az előbbiek mellett a tájfajta paradicsomoknál is. Feladatvezetőként koordináljuk továbbá az agro-biológiai sokféleség európai szabályozásához adandó szakpolitikai javaslatok kidolgozását, melyhez várhatóan 2019-ben konferenciát is szervezünk Budapesten. A fent említetteken kívül a projekt a következő fajokat is vizsgálja: zab, kukorica, csicseriborsó, bab, hajdina, brokkoli, répaféleségek, hagymák, gesztenye. 

OK-NET Arable - Európai léptékű szakmai hálózatépítési és kutatási projekt indult az ökológiai szántóföldi növénytermesztés területén az ÖMKi részvételével

Bővebben...Az EU Horizon 2020 kutatás-fejlesztési keretprogramjából finanszírozott OK-NET Arable projektben az IFOAM EU Group vezetésével 13 országból 17 partnerintézmény működik együtt az ökológiai szántóföldi növénytermesztési ágazat fejlesztése és aktív, határokon átnyúló szakmai hálózatok kialakítása céljából. A 2015 tavaszán indult OK-NET Arable a legjobb gyakorlatok és újszerű megoldások terjesztését, a gazdálkodók, szaktanácsadók és kutatók közötti szakmai párbeszéd és együttműködés erősítését, összességében Európa-szerte az ökológiai szántóföldi növénytermesztés mennyiségi és minőségi mutatóinak javítását célozza meg.

A projekt keretében a résztvevő szervezetek három tevékenységi területet határoztak meg a fő célok elérése érdekében:

  • Gazdálkodói innovációs csoportok (farmer innovation groups) európai léptékű hálózatosodásának elősegítése és szervezése, a tudomány és a gyakorlat együttműködésének és egymásra hatásának erősítése. A projekt keretében megalkotott oktatási és ismeretterjesztési anyagok az innovációs csoportokban résztvevő gyakorlati szakemberek bevonásával véleményezésre, kipróbálásra és értékelésre kerülnek.

Ökológiai szőlőtermesztés a Tokaji borvidéken

Bővebben...A Tokaji borvidék adott otthont a Leonardo OFEOF (On farm Education towards Organic Farmers) projekt soron következő programjának 2015. május 7-8 között. Az ÖMKi által szervezett program témája a szőlőtermesztés volt, különös hangsúlyt fektetve az ökológiai termesztéstechnológiára. A kétnapos programon a projektpartnerek által delegált szakemberek (a luxemburgi IBLA, az osztrák FiBL, a cseh Bioinstitut és szervezőként az ÖMKi munkatársai) ellátogattak három, az ÖMKi on-farm kutatásában résztvevő gazdaságba.

A Tokaji borvidék a Világörökség része, hazánkban és külföldön is a legismertebb magyar borvidék. Programunk első állomása a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok volt, ahol Varkoly István szőlészeti vezető több órán keresztül kalauzolta a csoportot. A teljes szőlőterület ökológiai minősítésű. Az interaktív bemutató során leginkább az bio szőlőtermesztés sokévi tapasztalatainak megvitatásán volt a hangsúly, de a borászati tevékenység lépéseinek ismertetése és a pince szemrevételezése sem maradt el. A résztvevők minden felmerülő kérdésre választ kaphattak, mind a szőlészeti, mind pedig a borászati technológiát illetően. A programot vacsora és borkóstoló zárta.

Együttműködési megállapodást kötött az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és a Kecskeméti Főiskola

Bővebben...Középpontban az ökológiai termelés fejlesztése

A hatékony, ökológiai szemléletű mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztéséhez kíván hozzájárulni azzal az együttműködéssel az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és a Kecskeméti Főiskola, amelynek a keretét most fektették le egy megállapodásban. A kutatóintézet részéről dr. Drexler Dóra ügyvezető, a főiskola részéről dr. Ailer Piroska rektor és Hegmanné Nemes Sára kancellár írták alá a dokumentumot.

A közös munka fő célkitűzése olyan korszerű mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kifejlesztése, amelyek magas hozzáadott értéket képviselnek. Ennek érdekében a kutatóintézet és a főiskola összehangolják kutatási tevékenységüket, közös ökológiai termelési és termeltetési rendszereket alakítanak ki, fejlesztési programokat dolgoznak ki és együtt próbálják meg a lehető legjobban kihasználni a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket.

A partnerek abban bíznak, hogy a kutatóintézet és a főiskola erőforrásai – a humánerőforrás és a kutatási infrastruktúra – egymást erősítve összeadódnak, és a fejlesztési eredmények hasznosulása is eredményesebb lesz az együttműködés révén.  A partnerség a főiskola oktatási tevékenységére is pozitív hatással lesz, a kutatás-fejlesztési eredményekkel korszerűsíthető a tananyag, és a gyakorlatorientált képzés egyik gyakorlati helye lehet a jövőben a kutatóintézet.

Összefoglaló a 2015-ös szántóföldi szakmai napokról

Bővebben...Az előző évekhez hasonlóan, 2015-ben is márciusban zajlottak az ÖMKi szántóföldi kutatásait bemutató szakmai találkozók, melyeken az on-farm kutatásokban résztvevő gazdálkodók mellett más érdeklődők is részt vettek. A szaktanácsadók kreditpontokat is szerezhettek. Az előadások két nagyobb kutatási témára fókuszáltak, bemutatva az eddigi eredményeket.

A gabonafélék kutatása továbbra is számottevő, hiszen a szántóföldi kultúrák közül az ökológiai termesztésben is ezek a legkedveltebbek. A legnagyobb minősített területen termesztett árunövény a búza és a tönkölybúza, melyek együtt az ökológiai szántóterületek egynegyedét teszik ki. Mindkét faj exportképes lehet, ha megfelelő minőségben sikerül előállítani. A piaci kereslet fokozódik egyéb pelyvás gabonafajok iránt is, mint a tönke vagy az alakor. A téma felelőse, Földi Mihály, bemutatta a búza és a pelyvás gabona fajtatesztek eredményeit. Előadásában elmondta, hogy a kísérletben résztvevő fajták és a kísérletek beállítását önkéntesen vállaló biogazdák száma egyaránt növekedett a korábbi évekhez képest. A tesztelésben résztvevő gazdaságok száma a tízet is meghaladta, melyek mintegy fele a Dunántúlon található. A tesztelhető búzafajták száma is tíz fölött van.

Növényvédelem a csonthéjasok ökológiai termesztésében

Bővebben...Megjelent az ÖMKi öko termesztéstechnológiai füzetsorozatának következő tagja, mely az ökológiai és átállást tervező gyümölcstermesztőknek nyújt hasznos segítséget. A kiadvány a csonthéjas kultúrák főbb kórokozóit és kártevőit mutatja be fényképekkel, rövid leírásokkal, és hatékony, tömör tanácsokat ad a megelőzéshez és közvetlen védekezéshez. A növényvédelmi problémák bemutatását az ökológiai gyümölcstermesztésben jelenleg engedélyezett hatóanyagok leírása előzi meg. A károsítók megjelenését és az ezzel összefüggő teendőket éves áttekintő táblázat foglalja össze.

Növényvédelem az almatermésűek ökológiai termesztésében

Bővebben...Megjelent az ÖMKi öko termesztéstechnológiai füzetsorozatának következő tagja, mely az ökológiai és átállást tervező gyümölcstermesztőknek nyújt hasznos segítséget. A kiadvány az alma és körte kultúrák főbb kórokozóit és kártevőit mutatja be fényképekkel, rövid leírásokkal, és hatékony, tömör tanácsokat ad a megelőzéshez és közvetlen védekezéshez. A növényvédelmi problémák bemutatását az ökológiai gyümölcstermesztésben jelenleg engedélyezett hatóanyagok leírása és praktikus permetezési segédlet előzi meg. A károsítók megjelenését és az ezzel összefüggő teendőket éves áttekintő táblázat foglalja össze.

Ellenálló fajták gyümölcstermesztők részére – Almatermésűek

Bővebben...A sikeres ökológiai gyümölcstermesztéshez elengedhetetlen a megfelelő fajtaválasztás, hiszen az ökológiai termesztés többek között a növények erős immunrendszerén és jó alkalmazkodóképességén alapszik. A betegségekre való rezisztencia tovább segíti a kijuttatott növényvédő szerek mennyiségének csökkenését. Rezisztens fajták már léteznek a magyar piacon, de szükségessé vált egy olyan átfogó kiadvány készítése, mely összefoglalja és gyakorlati megközelítésben ismerteti a különböző rezisztenciákkal rendelkező fajtákat.