Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

V. Bioburgonya on-farm összegző találkozó

Bővebben...Immáron ötödik alkalommal találkoztak az ÖMKi bioburgonya on-farm kísérletében résztvevő termelők 2015. december 9-én Gödöllőn. A szezonzáró szokásos évértékelés további érdeklődők számára is nyitott volt: összesen 32 résztvevő érkezett, melyből 11 szaktanácsadó volt.

A találkozó egyik fő célja a burgonya kísérleti eredmények bemutatása volt: a 2015-ös termesztési szezonban 11 ökológiai gazdaságban négy burgonyafajtát teszteltünk középkorai termesztésben, és három fajtát korai, fátyolfóliás termesztésben – ezek eredményeit Papp Orsolya, az ÖMKi kertészeti szakreferense mutatta be.

A korai termesztésben három magyar fajta (Balatoni Rózsa, Pannónia, Botond) tulajdonságait vizsgáltuk. A termésátlag mindhárom esetben meghaladta a 2 kg/nm-t, és a minőségi hibák mennyisége átlagban 4% alatt maradt a vizsgált mintákban. A hibák közül a burgonyahimlő fertőzés aránya volt a legmagasabb. A középkorai érési sorban a Démon, Arany Chipke, Barna és Shannon fajtákat teszteltük. A termésátlag itt is meghaladta a 2 kg/nm-t, és a minőségi hibák aránya a négy kísérleti év közül idén volt a legalacsonyabb. Ezek közül a varasodás továbbra is listavezető.

On-farm kutatás 2014 – elérhető a harmadik évi eredményeket összefoglaló kötetünk

Bővebben...A kiadvány az ÖMKi 2014-ben megvalósított részvételi, on-farm kísérleteit mutatja be. A kísérletek célja, hogy együttműködésben a gazdálkodókkal növeljük az ökológiai mezőgazdaság hazai ismeretanyagát, fejlesszük illetve megújítsuk az alkalmazott technológiákat és segítsük azok elterjedését. Mindeközben célunk, hogy erősítsük az ágazat szereplői közötti kapcsolatokat és biztosítsuk a lehetőséget a tapasztalatok kicserélésére és megosztására.

Az on-farm kutatás lelke az együttműködés: A kísérletek kiválasztása, megvalósítása, kiértékelése és az eredmények megvitatása szoros kapcsolatot teremt a sokszor évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező gazdálkodók és a programban résztvevő szakértők, kutatók és nemesítők között. Az évközi találkozók, terepi rendezvények, kóstolók vagy eredményértékelő műhelyek a gazdatársadalom körében is lehetőséget adnak a közösség-alkotásra. A szereplők között kialakuló párbeszéddel a szakmai információk hozzáférhetőbbé válnak, a kölcsönösen megosztott tapasztalatok és hozzáértés sokszorozódik és minden fél olyan elemeket sajátíthat el, amelyekre a rendszer többi tagja nélkül nem, vagy kevésbé lenne képes.

Meghívó: Bioburgonya on-farm kísérleti eredmények megvitatása

Időpont: 2015. december 09. (szerda) 09:30-16:00

Helyszín: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Szent István Egyetem, MKK dékáni tanácsterem

A 2015-ös termesztési szezonban 11 ökológiai gazdaságban négy burgonyafajtát teszteltünk középkorai termesztésben, és három fajtát korai, fátyolfóliás termesztésben. A rendezvény célja, hogy bemutassuk az összesített eredményeket, megvitassuk a tapasztalatokat, és további kutatási eredményeket adjunk közre más biotermesztési ágazatokból.

Részletes program letölthető ITT

A Miniszterelnökség meghosszabbítja az öko pályázat benyújtásának határidejét

A nagyszámú érdeklődésre, valamint a pályázati felhívások előírásainak változásaira tekintettel a Miniszterelnökség meghosszabbítja az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent pályázatok benyújtásának határidejét. A kérelmeket egységesen 2015. december 31-ig elektronikus úton küldhetik be az érintettek.

A Miniszterelnökség a Pályázat Előkészítő Munkacsoportban résztvevő szakmai szervezetek (többek között az ÖMKi) javaslatára döntött a kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbításáról.

Az érintettek a felhívásokra 2015. december 7. helyett, 2015. december 31-ig kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségeket 2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni.

A felhívás részéletes megismerésében és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu weboldal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv, valamint a területileg illetékes falugazdászok adnak részletes tájékoztatást és segítséget.

Új Vidékfejlesztési Program Tájékoztató Nap és OK-NET Arable Szakmai Műhelymunka

Bővebben...Ökológiai gazdálkodás 2015-2020: Fejlesztési és együttműködési lehetőségek” címmel szakmai rendezvényt tartott az ÖMKi 2015. október 20-án, Budapesten. A tapasztalt és kezdő biogazdálkodók, valamint a Vidékfejlesztési Program (VP) megalkotásában és végrehajtásában résztvevő szakemberek közreműködésével lezajlott eseményen négy előadás keretében adtunk tájékoztatást az elkövetkezendő időszak ökológiai gazdálkodók számára ígéretes fejlesztési forrásairól. A szakmai nap délutánján a termelők műhelymunka keretében osztották meg szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat és információikat.

ICOAS2015 - A poszter szekció első díját Dezsény Zoltán munkatársunk kapta!

Bővebben...

 

 

Bővebben...2015. október 14. és 17. között Pozsonyban rendezték meg az ICOAS 2015 konferenciát, mely a hagyományokhoz híven az Ökológiai Szakmapolitikai Csúccsal kezdődött. Ezen a Szlovák Parlament és az Európai Bizottság képviselői is felszólaltak, hangsúlyozva az ökológiai gazdálkodás kutatásának fontosságát.

A másnap kezdődő tudományos konferenciát Urs Niggli (FiBL) és Marco Schlüter (IFOAM EU) főelőadók nyitották meg. Idén az „Innováció az ökológiai gazdálkodásban” téma körében hangzott el több mint 40 tudományos előadás valamint került bemutatásra közel 60 poszter. A mintegy 100 konferencia-résztvevő hasznos új kutatási eredményekről hallhatott és új szakmai kapcsolatokat építhetett a rendezvény alatt.

Megjelent az ökológiai gazdálkodásra történő áttérést, az ökológiai gazdálkodás fenntartását támogató pályázati felhívás

Bővebben...A Széchenyi 2020 keretében október elején megjelent az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51 567 075 768 forint. Támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

A pályázati dokumentáció itt érhető el.

A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. között van lehetőség.

Támogatási kérelmet kizárólag MVH ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

Figyelem! Beadás előtt ellenőrizze a www.palyazat.gov.hu honlapon, hogy a legutolsó módosítás szerinti pályázati kiírás szerint jár-e el! Az ÖMKi a pályázat előkészítő munkacsoport tagja. A munkacsoport még a pályázat megjelenése utáni napon is ülésezett, így a megnyitás előtt egyszeri alkalommal még várható, hogy néhány módosítás belekerül a pályázati kiírásba.

Néhány fontos tudnivaló a pályázáshoz:

 

Új Greenpeace kiadványok az ökológiai gazdálkodásról és a növényvédő szerek hatásairól

Bővebben...„Az étel az élet. Az táplálja testünket, amit termelünk és megeszünk. Ez élteti a kultúránkat. Ez adja közösségeink erejét. Ez határozza meg, talán minden másnál jobban, hogy mik is vagyunk valójában – mi, emberi lények.” – így kezdődik a Greenpeace legújabb magyar nyelven is megjelent kiadványa, az „Ökológiai gazdálkodás: egy emberközpontú élelmezési rendszer hét alapelve”.

A zöld szervezet másik, ehhez szorosan kapcsolódó jelentése, „A növényvédő szerek hatásai az emberi egészségre” szerint egyértelmű az összefüggés egyes növényvédő szereknek való kitettség és bizonyos rákfajták, vagy olyan súlyos betegségek között, mint például az Alzheimer- és a Parkinson-kór. A tanulmányokat a Greenpeace Exeteri Egyetemen működő kutatólaboratóriuma készítette. Az eredmények alapján a Greenpeace az alábbi 7 pontos javaslatot tett a világ élelmezési válságának megoldására:

Szántóföldi ökogazdálkodás és szójatermesztés szakmai napok az ÖMKi szervezésében

Szántóföldi ökogazdálkodás aktualitásai - Fókuszban a szójatermesztés címmel tartott szakmai rendezvényt 2015. szeptember 15-16–án és szeptember 22-én az ÖMKi. A témát az indokolta, hogy bár a hazai szója-ágazat jelentősnek mondható területnövekedéssel reagált a GM mentes szója keresletnövekedésére és a szójához kapcsolódó támogatásokra, (2015-ben mintegy 67.000 ha a szója vetésterülete), ugyanakkor a bio-szója területe nem érte el az 1000 ha-t. A termésátlagok 1,6-2,3 to/ha között ingadoznak, ami bizonytalanná teszi a jövedelmezőségét. Éppen ezért a termőterület növelése mellett a termésstabilitás javítása is elengedhetetlen.

Először került sor arra, hogy az ÖMKi két napos programot illesztett be a már több éve rendszeresen megszervezett, egy-egy téma köré csoportosuló szakmai napok sorozatába. A cél az volt, hogy az ágazatban tevékenykedő szakemberek, gazdálkodók több időt tudjanak tapasztalatcserével, kapcsolatépítéssel tölteni, és minél szélesebb szakterületről megközelítve lehessen egy adott témát megvitatni. Ennek érdekében a kétnapos rendezvény első napján, szeptember 15-én Tornyiszentmiklóson zajlottak a szakmai előadások, ahol az Organic Food Kft. ökogazdaságában beállított szója on-farm kísérletek megtekintésére is sor került. Az ezt követő szakmai találkozónak a hazai szója vetőmag-ellátás jelentős szereplője, a Lajtamag Kft. volt a házigazdája. Másnap lehetőségük volt a résztvevőknek Ausztriába, Burgenlandba látogatni, ahol két szójatermesztő ökológiai gazdaságot látogathattak meg.